AAP, dagpenger og bostøtte

Søkere som mottar AAP eller dagpenger mister bostøtten to måneder i 2017. De får likevel mer bostøtte i 2017 enn de ville fått med gammelt regelverk.

AAP og dagpenger blir beregnet på bakgrunn av hva den enkelte melder inn på meldekortet hver 14. dag, og når meldekortet blir sendt inn. Utbetalingen skjer 2-3 dager etter innsending. Forutsatt at mottakere sender inn meldekortet til rett tid, så vil de to ganger i året få utbetalt AAP tre ganger på én måned. I de månedene vil de få mindre eller ingen bostøtte, fordi inntekten deres er for høy.

Det samme kan skje hvis meldekortet blir sendt inn for sent. Da vil søker kunne ha lav inntekt i én måned og få høy bostøtte, mens neste måned vil bostøtten enten bli lavere eller bortfalle fordi søker har fått en etterbetaling.

 

Mottakere av AAP får mer bostøtte i 2017

I 2016 ble AAP og dagpenger omregnet til gjennomsnittlige beløp per måned. I 2017 innhenter vi inntekter søker faktisk har utbetalt per måned. Til tross for at mange søkere med AAP kun vil få bostøtte 10 måneder i året, så vil de samlet sett få mer utbetalt med nytt regelverk sammenlignet med tidligere regelverk.  Under ser du hvordan nytt regelverk slår ut til gunst for søker. (Eksemplene gjelder en søker i Oslo kommune med maks godkjent boutgift.)

 

Eksempel 1, en person med relativt høy ytelse

Dagsats 900 kroner gir årsbeløp 234 000 (900 x 260). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder à kr 27 000, og i 10 måneder á 18 000 kroner. Til sammen 234 000 eller 19 500 kroner i gjennomsnitt i måneden. Resultat:

 

2016: avslag på grunn av for høy inntekt

2017: 1 049 kr i 10 md. – avslag 2 md.

 

Denne søkeren vil da få 10.490 kroner mer i bostøtte i året.

 

Eksempel 2, en person med middels utbetaling;

Dagsats 770 kroner gir årsbeløp 200 200 kroner (770 x 260). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder á 23 100 kroner, og i 10 måneder á 15 400 kroner. Til sammen 200 200 kroner eller 16 683 kroner i gjennomsnitt i måneden.

 

2016: 1 876 kroner hver måned, eller til sammen 22 512 kroner for et år.

2017: 2 613 kroner i 10 md., eller til sammen 26 130 kroner for et år

 

En slik søker vil få 3 618 kroner mer etter ny beregning, selv om 2 måneder er uten utbetaling.

 

Eksempel 3, en person med minste utbetaling 2 G

Dagsats 712 kroner gir årsbeløp 185.152 kroner (2G). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder á kroner 21.363 og 10 måneder med 14.242 kroner. Eller et gjennomsnitt månedsbeløp på 15.429 kroner.

 

2016: 2.575 kroner i måneden, eller til sammen 30.900 kroner pr år.

2017: 3.190 kroner i bostøtte, eller 31.900 kroner per år.

 

En person med AAP minsteytelse vil dermed få 1.000 kroner mer per år med nytt regelverk.

.

Bedre informasjon mot søkere med AAP og dagpenger

Vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig for enkelte å disponere økonomien sin når de har variable inntekter. Vi vil derfor bedre informasjonen mot de det gjelder ved å ta inn en generell informasjonstekst i vedtaksbrev som går til søkere der noen i husstanden mottar AAP eller dagpenger.

 

Vi greier ikke å gi informasjon til den enkelte om hvilke måneder dette konkret vil kunne gjelde, fordi utbetaling av AAP gjøres individuelt på bakgrunn av ulike meldekortsykluser i NAV og når søker sender inn meldekortet.