Jeg mottar bostøtte

kalender

Neste utbetaling ca den 20. hver måned
Søknadsfrist 25. hver måned
Du får svar innen den 20. neste måned.

informasjon Endringer i vedtaket for juni 2018
Alle søkere får nytt vedtak for juni på grunn av endringer.

dokument

Lese vedtak

Et vedtak inneholder veldig personlige opplysninger. For å lese vedtak må du derfor logge deg inn på Husbankens lukkede sider.

Logg inn for å lese vedtak

klubbe

 Klage på et vedtak

Du kan klage på et vedtak om bostøtte, dersom du mener vedtaket bygger på feil opplysninger.

Slik klager du på bostøtte

 blyant

 Endre på søknad om bostøtte

Unngå feil og tilbakekrav, meld fra om endringer.

Endre bostøttesøknad elektronisk

 dokument

Kan du ikke endre elektronisk?

Kan du ikke endre elektronisk, må du fylle ut et papirskjema.

Slik endrer du en søknad med papirskjema

Unngå feil i bostøtten, meld fra om endringer!

Husk å melde ifra hvis følgende endrer seg:

  • Inntekt eller formue
  • Adressen din
  • Boutgiftene
  • Noen i boligen blir student
  • Noen er i førstegangstjeneste
  • Kontonummer