Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Øvre inntektsgrense bestemmes hvor i landet du bor, antall personer i husstanden og om boligen er spesialtilpasset. 

Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

  • Kommunegruppe 1 - Oslo
  • Kommunegruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
  • Kommunegruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
  • Kommunegruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Her finner du tabellene som viser øvre inntektsgrense:

Husstander som bor i spesialtilpasset bolig har en noe høyere inntektsgrense,
ca 5 000 kroner. 

Finn ut om du har rett til bostøtte på denne kalkulatoren. 

Les mer om inntektene vi bruker