Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Inntektsgrensene gjelder fra januar 2017. Les mer om inntektene vi bruker

Øvre inntektsgrense bestemmes blant annet av hvor i landet du bor. Velg kommunegruppe:

Gruppe 1 - Oslo

Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum

Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes

Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over