Drammen: Analyse av bostøtten

Start: 05. februar 2020 09:00
Slutt: 05. februar 2020 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen (Grønland 53) 1. etasje
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. februar 2020 15:00

Antall bostøttemottakere har gått ned siden 2010. I en fersk analyse ser Husbanken på utviklingen av bostøtteordningen over tid, og hvilke faktorer som har påvirket den.

Andreas Fjelltoft fra Husbanken vil presentere funnene i analysen. Spesialkonsulent Anders Bohlin Borgersen i Oslo kommune kommer med sine synspunkter og analyser fra kommunens ståsted.

Det blir satt av tid til diskusjon og spørsmål.

Det serveres frokost fra kl. 08.30 - 09.00.