Endringer i vedtaket for juni 2019

Alle får endret bostøtte for juni på grunn av nye satser. Du får derfor nytt vedtak 19. juli.

Det kan være flere grunner til at vedtaket ditt er endret. 

Nye satser fra juni

Fra juni øker alle satser i bostøtteordningen for å ta høyde for gjennomsnittlig prisstigning siste året. Nye satser får betydning for bostøtten din for juni, og du får derfor nytt vedtak i juli. Bostøttekalkulatoren er oppdatert med nye satser.

Endring av grunnlag for netto formue og meldepliktige inntekter

Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter og inntekter fra utlandet. Hvis du ikke har meldt fra om endringer i disse inntektene eller i formuen i 2019, bruker vi siste skatteoppgjør som grunnlag. Fra juni bruker vi skatteoppgjøret for 2018.

Hvis det er brukt feil opplysninger i vedtaket du får i juli, kan du sende inn skjemaet  Klage på meldepliktige inntekter. Du trenger ikke å dokumentere inntektene, men du kan bli bedt om å dokumentere senere. Formue og meldepliktige inntekter blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2019 er klart (i 2020).

Du har selv plikt til å melde fra hvis du har endringer i netto formue eller i én eller flere av de meldepliktige inntektene. Du kan melde inn endringer ved å logge inn på husbanken.no.  

Feriepenger er inntekt

Feriepenger er skattepliktig inntekt på lik linje med lønn, og blir derfor tatt med som inntekt den måneden pengene blir utbetalt. Får du utbetalt feriepenger i juni, får det betydning for vedtaket du mottar i juli. Får du avslag på grunn av for høy inntekt, trenger du ikke å søke på nytt. Vi overfører automatisk saken din til neste måned. Du finner mer informasjon om feriepenger hos arbeidstilsynet.no eller altinn.no

Etterbetaling av trygd/pensjon i juni

Satsene for pensjon og trygd ble justert i mai som følge av trygdeoppgjøret. Økningen i trygd/pensjon gjelder fra mai, og mottakere vil i juni få en etterbetaling for mai. Det gjør at inntekten i juni blir noe høyere enn normalt, og det får betydning for bostøtten for juni. Får du avslag på grunn av for høy inntekt, trenger du ikke å søke på nytt. Vi overfører automatisk saken din til neste måned.