Er du eller andre i husstanden student?

Studenter er ikke i målgruppen for å motta bostøtte. Du kan likevel søke dersom du er

  • student med barn
  • student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
  • forelder til en hjemmeboende student
  • forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
  • under 18 år og har egne barn