Om studenter og elever

Studenter og elever med rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen, har ikke rett til bostøtte. Du kan likevel søke dersom studenten/eleven

  • bor sammen med barn
  • studerer som et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad eller kursstønad
  • ikke har rett til ytelser fra Lånekassen
  • er forelder til en hjemmeboende student

Studenter/elever som ikke bor hjemme
Borteboende studenter/elever skal ikke være med i søknaden om bostøtte. Er du ny søker, må du søke på papir og legge ved informasjon om den borteboende studenten.

Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål om studenter!