AAP, dagpenger og bostøtte

Mottar du AAP eller dagpenger, får du ikke bostøtte i måneder med tre utbetalinger. Du får likevel mer bostøtte i 2017 enn du ville fått med gammelt regelverk.

AAP og dagpenger blir beregnet på bakgrunn av hva den enkelte melder inn på meldekortet hver 14. dag, og når meldekortet blir sendt inn. Utbetalingen skjer 2-3 dager etter innsending. Forutsatt at du sender inn meldekortet til rett tid, så vil du to ganger i året få utbetalt AAP tre ganger på én måned. I de månedene vil du ikke få bostøtte, fordi inntekten din er for høy.

Det samme kan skje hvis meldekortet blir sendt inn for sent. Da vil du kunne ha lav inntekt i én måned og få høy bostøtte, mens neste måned vil bostøtten enten bli lavere eller bortfalle fordi du har fått en etterbetaling.

 

Les mer om inntektene vi bruker i beregningen

 

Du får mer bostøtte i 2017

I gammelt regelverk omregnet vi AAP og dagpenger til gjennomsnittlige beløp per måned før bostøtten ble beregnet. Da fikk du bostøtte 12 måneder. Fra 2017 innhenter vi inntekter du/dere faktisk har utbetalt per måned. I måneder med høyere utbetalinger, får du da avslag. Men til tross for at du kun vil få bostøtte 10 måneder i året, så vil du samlet sett få mer utbetalt med nytt regelverk sammenlignet med gammelt.  Under ser du eksempler som viser beregninger med gammelt og nytt regelverk. (Eksemplene gjelder en søker i Oslo kommune med maks godkjent boutgift.)

 

Eksempel 1, en person med relativt høy ytelse

Dagsats 900 kroner gir årsbeløp 234 000 (900 x 260). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder à kr 27 000, og i 10 måneder á 18 000 kroner. Til sammen 234 000 eller 19 500 kroner i gjennomsnitt i måneden. Resultat:

 

2016: avslag på grunn av for høy inntekt

2017: 1 049 kr i 10 md. – avslag 2 md.

 

Denne søkeren vil da få 10.490 kroner mer i bostøtte i året.

 

Eksempel 2, en person med middels ytelse

Dagsats 770 kroner gir årsbeløp 200 200 kroner (770 x 260). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder á 23 100 kroner, og i 10 måneder á 15 400 kroner. Til sammen 200 200 kroner eller 16 683 kroner i gjennomsnitt i måneden.

 

2016: 1 876 kroner hver måned, eller til sammen 22 512 kroner for et år.

2017: 2 613 kroner i 10 md., eller til sammen 26 130 kroner for et år

  

Denne søkeren vil få 3 618 kroner mer etter ny beregning, selv om 2 måneder er uten utbetaling.

 

Eksempel 3, en person med minste utbetaling 2 G

Dagsats 712 kroner gir årsbeløp 185.152 kroner (2G). Dette vil kunne gi en månedsinntekt i 2 måneder á kroner 21.363 og 10 måneder med 14.242 kroner. Eller et gjennomsnitt månedsbeløp på 15.429 kroner,

 

2016: 2.575 kroner i måneden, eller til sammen 30.900 kroner pr år.

2017: 3.190 kroner i bostøtte, eller 31.900 kroner per år.

 

En søker med AAP minsteytelse vil dermed få 1.000 kroner mer per år med nytt regelverk.

.


Vi greier ikke å gi informasjon til den enkelte om hvilke måneder dette konkret vil kunne gjelde, fordi utbetaling av AAP gjøres individuelt på bakgrunn av ulike meldekortsykluser i NAV og når du sender inn meldekortet.