Verdal: Andre samling i programnettverket "boligpolitisk planlegging"

Start: 08. juni 2017 09:00
Slutt: 08. juni 2017 16:00
Sted: Kommunestyresalen i Verdal rådhus
Pris: Gratis, men det enkelte må betale reise og opphold selv.
Påmeldingsfrist: 05. juni 2017 14:53

Husbanken inviterer deltakerkommunene Namsos, Steinkjer, Verdal og Melhus til andre samling i programnettverket "boligpolitisk planlegging". Tema for samlingen er kommunal boligpolitikk.

Verdal kommune tar imot oss, og Berit Irene Nordahl, førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG), kommer for å snakke om kommunal boligpolitikk. 

Mål for samlingen:

  • «Kommunene i nettverket er gjort kjent med hvilke elementer som kan inngå i helhetlig boligplanlegging.» 
  • «Kommunene i nettverket er gjort kjent med hvilket mulighetsrom de som planmyndighet har til å legge til rette for en sosial boligpolitikk» 
  • «Kommunene i nettverket iverksetter et arbeid som skal munne ut i at kommunene tar stilling til hvilke strategier kommunen kan og skal benytte i sin boligpolitikk»

Foreløpig program

09.00 Husbanken innleder 
09.20  Erfaringsutveksling
10.20 Pause 
   
10.30 Boligpolitikk og mulighetsrom ved Berit Nordal, NMBU
11.00 Lunsj 
   
11.45 Boligpolitikk og mulighetsrom fortsetter... 
12.45  Pause 
   
13.00 Arbeidsverksted boligpolitikk – kommunevise grupper 
14.00 Presentasjon av gruppearbeid
14.30 Pause 
   
14.45  Verdal spesial
15.15 Husbankens økonomiske virkemidler og boligpolitikk i kommunene
15.40  Åpen post 
15.50 Oppsummering og avslutning v. Husbanken 
16.00  Slutt og vel hjem