Rapporter om ungdom og bolig

UngMed  
Rapport fra prosjektet UngMed i bydel Grorud, som skal øke ungdoms kunnskap om politisk medvirkning.
 
Arbeid med ungdom 
Rapport om å møte ungdom der de er, med fokus på det som fungerer. 
 
«Den sårbare overgangen» 
Rapport om å flytte fra barneverninstitusjon til egen bolig.

«På vei til egen bolig»
Kartlegging av bostedløse - NIBR-rapport 2008:15. Ny rapport kommer høsten 2013.  
 
«På rett vei»
I rapporten anbefales alternative botilbud for ungdom.  
 
«Bostedsløse i små og mellomstore kommuner»
I rapporten påpekes det at andel bostedsløse unge er vesentlig større i små enn i store kommuner.  
 
«På randen av å bo»
Rapporten ser blant annet spesielt på barnevernbarns overgang til egen bolig. 
 
«Bo Bra»
Heftet har råd fra unge som vet hva som skal til for å bo bra.

    Ingressvesning - Ingen artikler valgt, holde musen over denne teksten og velg innstillinger