Trondheim: Ung på boligmarkedet- Hvordan kan vi åpne en dør for unge?

Start: 01. november 2017 11:30
Slutt: 01. november 2017 15:00
Sted: Peter Egges plass 1, Trondheim folkebibliotek i Magistratsalen (2. etg) 
Pris: Gratis, men gebyr for manglende oppmøte; 250kr
Påmeldingsfrist: 31. oktober 2017 23:59

Det norske boligmarkedet preges av en strek eierlinje. I hele etterkrigstida har den politiske ambisjonen vært å legge til rette for boligeie. Hvilke konsekvenser har denne modellen for de unge, og spesielt de som er vanskeligstilte på boligmarkedet?

Det har de siste 20 årene vært en sterk kontinuerlig vekst i realboligprisene. Denne veksten har vært sterkere enn tilsvarende vekst i realdisponibel inntekt. En annen utfordring er egenkapitalkravet. Er det i ferd med å skapes et boligklasseskille i Norge? Hvilke tiltak kan settes inn for å hjelpe de unge til å etablere seg i eid bolig?

For å belyse temaet inviterer Husbanken politikere, planleggere, forskere, studenter og andre interesserte til fagseminar med tema «Ung på boligmarkedet». TOBB, Betanien og Boligstiftelsen Svartlamon vil presentere eksempel på nytenking knyttet til boliger til unge. Hvilke erfaringer har disse aktørene gjort seg, og hvilke tanker har de om framtida? Sparebank 1 er også en sentral aktør ift denne tematikken. Hvordan vurderer de situasjonen for de unge spesielt med tanke på finansiering? Seminaret avsluttes med en sofaprat hvor vi ønsker innspill og spørsmål fra salen. Spørsmål kan stilles på stedet eller sendes inn på forhånd til Husbankens kontaktperson.

Program

11.30 Enkel lunsj 
12.00 Velkommen v/Husbanken 
12.15 Presentasjon av TOBB og vår leie-før-eie kjøpsmodell 
v/TOBB, Jomar S. Jenssen 
12.40  Førstehjemsboliger med klima- og miljøambisjoner,
v/Betanien, Lars-Erik Nordby
13.05  Pause 
   
13.30 Ung på boligmarkedet – økonomiske utfordringer og muligheter
v/Sparebank 1, Endre Jo Reite  
13.55  Eksperimentboliger på Svartlamon – lave kostnader og lavt ressursforbruk
v/Boligstiftelsen Svartlamon, Kathrine Emilie Standal  
14.20 Sofaprat med foredragsholderne og ungdomspolitikere
15.00 Slutt og vel hjem