Tønsberg: Boligsosial konferanse 2019

Start: 10. april 2019 10:15
Slutt: 11. april 2019 13:00
Sted: Tønsberg
Pris:
Påmeldingsfrist: 01. mars 2019 23:30

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Agder, IMDi sør og Husbanken sør inviterer til årets boligsosiale konferanse på Quality hotel Tønsberg . 

Tema

Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig.

Utsatte og vanskeligstilte barnefamilier skal vies særlig oppmerksomhet i resten av strategiperioden i «Bolig for velferd», som varer ut 2020. De seks samarbeidende direktoratene har, gjennom felles tiltaksplan 2018-2020, pekt på dette som et område som skal prioriteres. 

Program Boligsosial konferanse Tønsberg 2019 (pdf)

Presentasjoner

Ordfører Petter Berg: Velkommen til Tønsberg kommune

Øystein Djupedal, Husbanken: Barn som lever i fattigdom

 

Hans Christian Sandlie, OsloMET: Boligens betydning for barn og unges oppvekst

Berit Berg, NTNU: Familiehjem som bo- og omsorgsløsning

Asker kommune: Familiehjem i Asker 


Bjørn Z. Ekelund, Human-Factors AS: En U-sving til bedre bolig – sosial innovasjon med flere familier


Stord kommune: Godt å bu i Stord kommune - vinnar av Statens pris for bustadsosialt arbeid 2018

 

Edle Holt, Husbanken: Hvordan sikre forsvarlig etablering for familier med lav inntekt?

 

Bamble kommune: Eie først i praksis


Kragerø kommune: Eie først for flyktninger


Kristiansand kommune: Nye mønstre - trygg oppvekst

Målgruppe for konferansen

Alle i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold som arbeider innenfor: 
  • boligsosialt arbeid
  • sosialt arbeid
  • barneverntjenesten
  • flyktningetjenesten
  • brukerorganisasjoner
  • eller andre med interesse for temaet

Formål med konferansen

Gi ny kunnskap og kompetanseheving på fagområdet og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

På konferansen vil vi få høre innlegg fra flere kommuner som har gjort seg ulike erfaringer i arbeidet innenfor temaet. Vi vil også få høre hvordan Husbankens virkemidler kan brukes fleksibelt og løsningsorientert, slik at målsettingen om å få bosatt barnefamilier i en god og egnet bolig over tid kan oppfylles.

Praktiske opplysninger 

Konferansen starter med registrering og lunsj kl. 11.00 onsdag 10. april og avsluttes med lunsj torsdag 11. april kl. 13:00. Deltakelse, inkludert overnatting og måltider, er gratis. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte. Arrangøren forbeholder seg retten til å foreta prioriteringer ved for mange påmeldte. Forfall som ikke er meldt, vil bli fakturert for hotellkostnader inkludert dagpakker og middag. 

 

NB! Påmeldingsfrist 1. mars.

Kontaktperson i Husbanken:

Siv Kløvfjell
E-post: siv.klovfjell
@husbanken.no
Mob: 992 91 572