Storslett: Boligplanlegging i distriktene

Start: 07. februar 2018 09:30
Slutt: 07. februar 2018 15:30
Sted: Reisafjord hotell, Nesseveien 32, Sørkjosen
Pris: Deltakere bestiller og dekker reise og opphold selv
Påmeldingsfrist: 30. januar 2018 23:59

Fagdagen skal øke bevisstheten om helhetlig boligplanlegging i kommunene og målrettet bruk av Husbankens virkemidler 

Målgruppa er politisk/administrativ ledelse, planleggere og personer som jobber med bolig og boligforvaltning i kommunene

Program:

09:30  Velkommen
v/ Regiondirektør Snorre Sundquist
10:00 Status i kommunene og planer fremover
v/ kommunene
10:45 Helhetlig boligpolitisk planlegging
v/ Johan Vaseli
11:30 Lunsj

12:30 Husbankens virkemidler og modeller
v/ Alejandro Vargas
14:00 Pause
14:15 Veien videre i kommunene
15:20 Oppsummering av dagen
15:20 Slutt og vel hjem

Fagdagen holdes også følgende steder og datoer:

Tana 31. januar 2018
Hammerfest 28. februar 2018