Stor nedgang i antall bostedsløse

En ny kartlegging viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

For sjette gang er antallet bostedsløse personer i Norge kartlagt. Resultatet viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016. Det er en nedgang på 36 prosent fra forrige kartlegging, og det laveste antallet siden kartleggingene startet for 20 år siden. 

– Dette er svært gode nyheter, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding

Kartleggingen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Husbanken.

Langvarig innsats gir resultater 

Siden starten av 2000-tallet har det vært flere statlige satsinger som har hatt som mål å forebygge og redusere bostedsløshet. NIBR mener de gode resultatene kan forklares med den langvarige innsatsen på det boligsosiale feltet. De viser til Husbankens boligsosiale program og kommunesatsing.

– Jeg vil gi honnør til alle dyktige medarbeidere i kommune-Norge, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre som bidrar til at flere får en trygg bolig. Innsatsen hjelper og vi må jobbe videre for å skape et samfunn med muligheter for alle, sier Sanner.

De nye tallene viser en særlig stor nedgang blant barn. I 2012 ble 679 barn registrert som bostedsløse sammen med sine foreldre. I 2016 er dette antallet 229 personer. Innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra, er prioritert i den nasjonale strategien Bolig for velferd.  

Resultatene fra kartleggingen offentliggjøres på konferansen Bolig er IKKE velferd - alene. Med RIKTIG hjelp kan alle bo, som arrangeres 6. juni av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Les mer om undersøkelsen og last ned rapporten på nettsidene til NIBR