Stjørdal: Siste samling i nettverket "Bedre bo- og tjenestetilbud for mennesker i en sårbar overgangsfase"

Start: 22. mai 2017 10:00
Slutt: 22. mai 2017 15:30
Sted: Radisson Blu Værnes
Pris: Dagpakke på kr 625
Påmeldingsfrist: 19. mai 2017 23:59

Nettverkssamling for kommunene som deltar i læringsnettverket; Verdal, Steinkjer, Levanger, Melhus, Trondheim, Ålesund, Sykkylven og Molde. Hovedtema for samlingen er: Innovasjon i boligsosialt arbeid og tjenestedesign.

Husbanken ønsker deltakerne i læringsnettverket "Bedre bo- og tjenestetilbud for mennesker i en sårbar overgangsfase", velkommen til fjerde og siste nettverkssamling i læringsprosjektet «Bedre bo- og tjenestetilbud for mennesker i en sårbar overgangsfase».

Tema: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Det boligsosiale arbeidet skal ha høy kvalitet. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og vi skal rette innsatsen der behovene er størst. Det boligsosiale arbeidet er komplekst og krever bidrag fra flere sektorer og forvaltningsnivåer. Arbeidet må derfor være godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og helhet og sammenheng må sikres på både strategisk og operativt nivå i kommune og stat.

Prioriterte innsatsområder:

  • Sikre god styring og målretting av arbeidet
  • Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
  • Planlegge for gode bomiljøer

Foreløpig program:

 Nytenkning og sosial innovasjon:
10.00  Velkommen ved Husbanken Midt-Norge
Innovasjonsmetodikk i boligsosialt arbeid - introduksjon til tjenestedesign og brukerorientering
ved avd.dir Monica Fossnes Petersson, Husbanken Øst   
11.00 Pause
11.15 Erfaringer med bruken av tjenestedesign i prosjektet « Asker velferdslab»
ved prosjektleder Ingrid Blichfeldt, Asker kommune
12.00  Lunsj
   
 Gruppearbeid:
13.00

Hvordan skape sosial innovasjon og mulig bruk av tjenestedesign i egen kommune. Vi ønsker at kommunene skal bli inspirert til å tenke nytt i det boligsosiale arbeidet, og til å involvere brukerne i dette arbeidet.

   
Brukermedvirkning og bomiljø:
14.15 Eksempel på brukermedvirkning i Levanger kommune. Utvikling av boligområdet Eplehagen – bomiljø og brukermedvirkning
   
 Oppsummering og avslutning
14.45 Bruk av Veiviseren.no v/ IMDi og Husbanken
Opptrappingsplanen for rusfeltet v/ Ingunn Flakne Solberg, Korus
15.30 Slutt og vel hjem