Stjørdal: Trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse

Start: 27. august 2019 10:00
Slutt: 27. august 2019 15:30
Sted: Stjørdal, Scandic Hell
Pris: Kr. 680,- Dekker dagpakke med kaffe/te, lunsj og pausemat. Reise og ev. overnatting må betales av den enkelte.
Påmeldingsfrist: 15. juni 2019 23:00

Velferdsnettverkets faggruppe ROP i Trøndelag inviterer kommunalsjefer/enhetsledere og andre samarbeidspartnere i Trøndelag til fagsamling på Scandic Hell, hvor fersk forskning og utviklingsarbeid på området presenteres.

Å tilrettelegge for at mennesker med ROP- lidelser bor i egnet bolig og mestrer bosituasjonen, er ett av to tiltak som løftes fram i tiltaksplanen Bolig for velferd 2018-2020.

Velferdsnettverkets faggruppe ROP i Trøndelag inviterer til fagsamling på Scandic Hell, hvor fersk forskning og utviklingsarbeid på området presenteres. Gjennom en workshop vil det også bli mulig å konkretisere tema for videre arbeid i egen kommune - og ønske om videre oppfølging.

I forkant av samlingen vil det bli sendt ut noen spørsmål til refleksjon, som en start på workshopen.

Påmelding 

Påmelding og mer informasjon finner du på Fylkesmannen.no

Med vennlig hilsen faggruppe ROP – Velferdsnettverket i Trøndelag ved Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssenter og Husbanken Midt-Norge.