Stjørdal: Siste samling i nettverket "Bedre bo og levekår for vanskeligstilte barnefamilier"

Start: 04. mai 2017 10:00
Slutt: 04. mai 2017 15:30
Sted: Radisson Blu Værnes
Pris: Dagpakke på kr 625
Påmeldingsfrist: 03. mai 2017 23:59

Nettverkssamling for kommunene som deltar i læringsnettverket; Trondheim, Malvik, Namsos, Verdal, Kristiansund og Stjørdal.

Velkommen til fjerde og siste samling i det nasjonale læringsprosjektet «Bedre bo og levekår for vanskeligstilte barnefamilier». 

Program:

10.00 Velkommen v/Husbanken 
10.10 Følgestudie av læringsprosjektene i Midt-Norge – Bolig for velferd
v/NTNU Samfunnsforskning, Melina Røe
10.30 Kort status fra deltakerkommunene – Oppfølging av gode grep
(gruppearbeid forrige samling, 10 min x 5 kommuner)
11.30 Lunsj 
   
12.30  Trygghet for barnefamilier i kommunale boliger
v/NTNU Samfunnsforskning, Kurt Elvegård
13.15 Rapport fra barnefattigdomsprosjektet i Trondheim kommune
v/NAV Lerkendal
14.00 Pause
   

14.15

Siste ord er ikke sagt - Sammenhenger og langsiktighet i statlige strategier?

  • 0-24 satsningen v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Hvordan ser utfordringsbildet ut?
  • Betre oppvekst v/Fylkesmannen i Møre- og Romsdal
  • Barnefattigdomsstrategi, Opptrappingsplan for rus og Bedre Tverrfaglig Innsats v/Korus Midt-Norge
15.15 Takk for nå v/Husbanken