Drammen kommune vant Statens pris for boligsosialt arbeid

Av de tre nominerte til finalen, var det Drammen kommune som ble tildelt den nye hedersprisen for godt boligsosialt arbeid. I tillegg til å vinne heder og ære, overrakte jurylederen en sjekk på 100 000 kroner og et maleri.

– Drammen kommune viser en strategi med bredde i tiltak og virkemidler der samarbeid på tvers av ulike instanser er sentralt. Det har en klar overføringsverdi til andre kommuner, sa juryleder Magnhild Meltveit Kleppa.

Magnhild Meltveit Kleppa, Glenny Jelstad og Tore Opdal Hansen

Tore Opdal Hansen var en glad og stolt ordfører da han mottok prisen. På nettsidene til Drammen kommune kommenterer han tildelingen av hedersprisen.

– Drammen har blitt kjent for sin ekstraordinære satsing på byutvikling. Dette har vært et langsiktig løft for byen, som vi har høstet priser for. Når vi nå får en nasjonal pris for vårt boligsosiale arbeid i Drammen – en hederspris som deles ut for første gang, så varmer det virkelig. Tildelingen av Statens pris for boligsosialt arbeid til Drammen er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for de mange som trenger ekstra hjelp fra kommunen for å mestre hverdagen.

Målrettet arbeid

Det er resultatet av tre års målrettet arbeid under det boligsosiale utviklingsprogrammet i Husbanken, som ble kronet med prisen.

Høsten 2010 startet Drammen kommune en omorganisering av sitt boligarbeid. Blant annet samlet kommunene alle boligtjenestene i en enhet. Parallelt med denne prosessen ble kommunen tatt opp som programkommune i Husbanken Region sør. Et annet grep har vært en systematisk og kontinuerlig oppfølging av boligsosial handlingsplan, kombinert med aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Disse grepene har gitt gode resultater.

I tillegg til Drammen, var også Hamarøy kommunes internasjonale senter og Bo-team ved Kirkens bymisjon i Tønsberg nominert. Her kan du lese mer om de nominertes arbeid.

– En nominasjon til denne prisen er en seier i seg selv, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete før prisutdelingen.