Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2011: Tiltak i to kommuner kjemper om seier

Juryen har i år nominert to prosjekter til årets tiltakspris mot bostedsløshet. Det er «Veien til egen bolig» - fra leid til eid i Ålesund, initiert og ledet av Ålesund kommunale eiendom KF og «Fra bostedsløs til herre i eget hus» – småhusbebyggelse i en helhetlig boligsosial tiltakskjede i Nøtterøy kommune.

Juryen har i sin kåring lagt vekt på
1) tiltakene har en helhetlig og differensiert tilnærming
2) samarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer
3) tiltakets oppnådde resultater, graden av brukermedvirkning og mestringsfokus
4) dokumentasjon og overføringsverdi.

Vinneren utropes 20. september, under Boligpolitisk lederkonferanse på Litteraturhuset i Oslo. Statsråd Liv Signe Navarsete vil stå for utdeling og overrekkelse av prisen, et kunstverk og 75 000 kroner.