Send inn forslag til Statens pris for boligsosialt arbeid 2018!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen skal deles ut for fjerde gang i 2018.

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:

 

  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.


Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.


Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

 

Prisen deles ut høsten 2018. Nærmere informasjon om tidspunkt og arrangement kommer senere.

 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Rosa Maria Carrascal, tlf. 45 51 93 54. 

E-post: post@husbanken.no (merk e-posten med att: Rosa Maria Carrascal)


Ny forslagsfrist 20. april!

Forslagsskjema og statutter finner du her