Arendal: Co-living - byutvikling for miljø og mennesker

Start: 16. august 2017 11:00
Slutt: 16. august 2017 13:00
Sted: Coworking-huset, Torvgata 7, Arendal
Pris: Gratis

Husbanken, Klimapartnere, ByNett Sør, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune inviterer til møte om bærekraftig byutvikling og delte boformer.

Fremtidens klimautfordringer og behovet for arealeffektivitet krever nye tilnærminger til hvordan vi planlegger lokalsamfunnet. Boliger bør lokaliseres i umiddelbar nærhet til viktige funksjoner, tilbud og kollektivtransport. Samtidig gjør et økende antall små husholdninger at vi må tenke nytt med hensyn til hvordan vi designer og organiserer hjemmene våre. Det er behov for nye boformer og kollektive løsninger som ivaretar livskvalitet og sosiale relasjoner.

Med varierte boligtyper og -størrelser, samt tilgjengelige utearealer, kan mennesker i ulike livsfaser bo i samme nærmiljø. Dette skaper gode og inkluderende bomiljøer. Gitt sammenhengen mellom sosial aktivitet og god helse, kan delte boformer være et virkemiddel for bedret folkehelse. Delingsøkonomien i slike fellesskapsløsninger gir samtidig en viktig miljøeffekt. 

 

Illustrasjon: Gaining by Sharing / Kruse Smith

Program:

1045: Enkel lunsj

1100: Velkommen ved Klimapartnere, Bynett Sør, Torvgata 7 og Husbanken

1110: Shared living arrangements in cost and environmentally effective buildings
v/ Katie Hagen, Chartered architect & artist, Founding partner, Context AS

1140: Gaining by Sharing, Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap
v/ Randi Augenstein, Daglig leder i Gaining by Sharing AS og Christian Sivertsen Osnes, eiendomsutvikler i Kruse Smith Eiendom

1210: Pause

1220: Arendal: finalist i Attraktiv by, Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Levende lokaler og bilfritt sentrum
v/ Erling Dokk Holm, juryleder og Michael Fuller-Gee, jurymedlem

1300: Slutt
 

Arrangementet på Arendalsukas nettsider