Ålesund: Samling i nettverket for boligfremskaffelse

Start: 16. januar 2018 10:00
Slutt: 16. januar 2018 15:30
Sted: Ålesund kommune, rådhuset
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 12. januar 2018 15:00

Husbanken inviterer deltakerkommunene Kristiansund, Ålesund, Levanger, Stjørdal og Molde til samling i programnettverket for boligfremskaffelse.

10.00 – 10.10 Velkommen og intro v/Husbanken

10.10 - 10.25 Velkommen til Ålesund kommune

10.25 – 12.15 Gruppearbeid med problemstillinger fra Ålesund kommune

• Problemfase – åpne spørsmål. 
• Tiltaksfase – ideer og erfaringer
• Oppsummering

12.15 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Suksesshistorien fra Ålesund 

13.30 – 14.30 Faglig innlegg fra Sandnes kommune

14.30 - 14.40 Pause

14.40 - 15.10 Oppfølging av samlingene i Stjørdal og Levanger 

15.10 – 15.30 Siste nytt fra Ålesund, Molde, Kristiansund om status boligfremskaffelse 

15.30: Vel hjem