Oslofrokost - Leie til eie

Start: 12. mai 2015 08:30
Slutt: 12. mai 2015 10:00
Sted:
Pris:

Oslofrokost 12. mai hadde følgende temaet på dagsorden:Hvordan kan flere med lav inntekt eie sin egen bolig?

Flere kommuner har satt i gang prosjekter som har som mål å bosette flere lavinntektshushold i egen eid bolig. Husbanken har utarbeidet en rapport som har sett nærmere på ulike modeller for leie-til-eie som er tatt i bruk i Norge.

På Oslofrokost 12. mai ble det presentert en modell som kan bidra til å øke eierpotensialet i lavinntektsgrupper, og Drammen kommune delte sine erfaringer fra sine prosjekter.

Gikk du glipp av arrangementet? Her kan du se opptak av det!