Oslofrokost – Jeg må jo ha et sted å bo!

Start: 11. desember 2018 08:00
Slutt: 11. desember 2018 10:00
Sted: Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 11. desember 2018 00:00

Benytter kommunen utleiemarkedet for vanskeligstilte slik at det blir et godt tilbud for alle?

I denne Oslofrokosten presenterer vi aktuell forskning og inviterer til diskusjon for å se på mulige løsninger.

Jobber du med boligframskaffelse, planarbeid eller annet boligsosialt arbeid i kommunen eller som utbygger? Da må du ikke gå glipp av denne Oslofrokosten!

Du får høre Rolf Barlindhaug fra NIBR presentere innhold fra FoU-rapporten «Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet». Velferdsetaten i Oslo kommune vil fortelle om hvordan de jobber for å få frem flere profesjonelle aktører som kan dekke behovet for gode leieboliger.

Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!
Frokost serveres fra kl. 08.00