Oslofrokost - hvilken betydning har bostabilitet for barns oppvekst?

Start: 09. juni 2020 08:30
Slutt: 09. juni 2020 10:00
Sted: Webinar på Teams
Pris:
Påmeldingsfrist: 09. juni 2020 08:30

Hva skjer når barn flytter hyppig? Vi setter søkelyset på barns oppvekst og betydningen av bostabilitet. Denne Oslofrokosten arrangeres som webinar.

For svært mange vanskeligstilte på boligmarkedet er bosituasjonen preget av midlertidighet og lav forutsigbarhet, og dette gjelder ofte på det kommunale utleiemarkedet så vel som privatmarkedet.

Forskning på boligfeltet viser at rammene rundt bosituasjonen for barnefamilier har stor betydning for deres skoleprestasjoner. Dette kan dreie seg om mulighetene for å være tilknyttet én skole i hele oppveksten, tilknytningen til varige vennskap i oppveksten og familiens grad av stress knyttet til bosituasjonen.

I denne Oslofrokosten ser vi nærmere på om, hvorfor og eventuelt når i oppveksten betydningen av bostabilitet er særlig sentral.  Hvilke virkemidler har vi som kan påvirke og forbedre bosituasjonen for barn i husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet?

  • Psyk.spesialist Ingvild Stjernen Tisløv fra BUFdir presenterer viktigheten av stabilitet og trygghet i lys av sosioøkologisk teori og utviklingspsykologi.
  • Forsker II Kristin Aarland fra OsloMet presenterer forskning om boligens betydning for barn og unges utdanning. 
  • Dialog med personer som jobber tett opp mot barn og unge  i levekårsutsatte områder. Hvordan opplever de utfordringene knyttet til bolig og bostabilitet i sitt arbeid?
  • Plenumssesjon: Hvilke virkemidler kan vi bruke for å øke bostabilitet?

    Velkommen til digital Oslofrokost  

Arrangementet avholdes som møte i Teams. Meld deg på nå, så får du tilsendt møteinnkalling dagen i forveien.