Oslofrokost - flere boliger i hovedstaden

Start: 03. april 2017 08:30
Slutt: 03. april 2017 10:00
Sted: Kirkegata 15. Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 31. mars 2017 23:00

Boligbonanza, overopphetet, spinnvilt! – er noen av mange uttrykk som brukes om boligsituasjonen i Oslo om dagen. Og nå skal det bli fart på boligbyggingen i hovedstaden!

For å finne ut hvordan man skal løse boligbehovet i hovedstaden, ble det i 2016 nedsatt et Boligvekstutvalg av byrådet i Oslo. I utvalgets rapport presenteres 59 forslag som skal bane vei for økt boligbygging i Oslo, på kort og på lang sikt.

Medlemmene i utvalget representerer ulike aktører og interesser, og det er ikke enighet om alle forslagene. Husbanken inviterer til en Oslofrokost, hvor forslagene i rapporten blir presentert og diskutert med forskjellige perspektiver.


PROGRAM
 • Velkommen
    Husbanken 
  • Slik skal det bli fart på boligbyggingen i Oslo
   Kari Gjesteby, leder for Boligvekstutvalget
   • Forslagene sett med planmyndighetenes øyne
        Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten  
     • Forslagene sett med en utbyggers øyne
          Svein Prytz, utviklingsdirektør JM
       • Puddelrocker - fremtidens boligkjøper?
            Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur og byutvikling ved DOGA

          

         Frokost serveres fra kl. 8.


         Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!