Oslofrokost - flere boliger i hovedstaden

Start: 03. april 2017 08:30
Slutt: 03. april 2017 10:00
Sted: Kirkegata 15. Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 31. mars 2017 23:00

Boligbonanza, overopphetet, spinnvilt! – er noen av mange uttrykk som brukes om boligsituasjonen i Oslo om dagen. Og nå skal det bli fart på boligbyggingen i hovedstaden!

For å finne ut hvordan man skal løse boligbehovet i hovedstaden, ble det i 2016 nedsatt et Boligvekstutvalg av byrådet i Oslo. I utvalgets rapport presenteres 59 forslag som skal bane vei for økt boligbygging i Oslo, på kort og på lang sikt.

Medlemmene i utvalget representerer ulike aktører og interesser, og det er ikke enighet om alle forslagene. Husbanken inviterer til en Oslofrokost, hvor forslagene i rapporten blir presentert og diskutert med forskjellige perspektiver.


PROGRAM
 • Velkommen
    Husbanken 
   Kari Gjesteby, leder for Boligvekstutvalget
        Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten  
     • Forslagene sett med en utbyggers øyne
          Svein Prytz, utviklingsdirektør JM
            Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur og byutvikling ved DOGA

          

         Frokost serveres fra kl. 8.


         Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!