Oslofrokost – Vi vil ha det godt og trygt i blokka vår

Start: 14. mai 2019 08:00
Slutt: 14. mai 2019 10:00
Sted: Husbankens lokaler, Kirkegata 15. Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 14. mai 2019 01:00

Hva er et godt bomiljø? Gjør vi nok for å skape trygge oppvekstsvilkår for barn og unge?

I denne Oslofrokosten vil Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Velferdsetaten og Bydel Gamle Oslo vise oss sine gode grep i bomiljøsatsingen. De vil fortelle om bakgrunn og metoder og hvordan de måler gevinstene av arbeidet.
 
Du får også høre Ingar Brattbakk fra Arbeidsforskningsinstituttet og medforskere - beboere og masterstudenter - deler sine erfaringer med Boindeks, som er et verktøy for måling av beboeropplevelser i kommunale boliger. Boindeks springer ut fra de teoretiske perspektivene partnerskap, medvirkning, erfaringskompetanse, likemannsintervjuer og empowerment. Verktøyet kartlegger beboerens opplevelse av boligen, bomiljøet, leiekontrakten og forholdet til utleieren.

Til slutt vil Bærum kommune vise konkrete resultater de har oppnådd ved å benytte Boindeks i sitt bomiljøarbeid.

Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!
Frokost serveres fra kl. 08.00