Oslofrokost - hvilken betydning har bostabilitet for barns oppvekst? AVLYST!

Start: 31. mars 2020 08:00
Slutt: 31. mars 2020 10:00
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15. Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 30. mars 2020 00:00

Hva skjer når barn flytter hyppig? På årets første Oslofrokost setter vi søkelyset på barns oppvekst og betydningen av bostabilitet.

Under vignetten «Barna først» vil vi se nærmere på hvordan stabile boforhold bidrar til å gi barn en trygg og god oppvekst. 

  • hvem er det som flytter hyppig?
  • hvilken innvirkning har bostabilitet på barns utdanningsløp?
  • hvordan oppleves hyppig flytting i det daglige arbeidet i utdanningsfeltet i Oslo?
  • hva gjør vi for å bedre situasjonen for flest mulig?

Du får høre psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv i BUFdir, Kristin Aarland, forsker II på OsloMet og dialog med representanter fra feltet i Oslo. 

Vi vil diskutere virkemidler og hvordan kommune og stat kan bidra til å øke bostabiliteten for barnefamilier. Ett eksempel kan være at barnefamilier med svak økonomi får finansiering til kjøp av bolig, ett annet er å sørge for forutsigbare og langsiktige husleieavtaler. 
 
Frokost serveres fra kl 08:00
 
Vennligst meld deg av arrangementet hvis du blir forhindret, vi har begrenset med plass.

Arrangementet vil bli streamet.