Oslo: Markedsmøte - utleieboliger med tilvisningsavtaler

Start: 07. september 2017 10:00
Slutt: 07. september 2017 15:00
Sted: Husbanken, Kirkegata 15
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. september 2017 15:00

Hva er god oppfølging av beboere og bomiljø i utleieboliger med tilvisingsavtaler?

Ved å etablere utleieboliger med tilvisingsavtaler får kommunen disposisjonsrett til en avtalt andel boliger- som et supplement til kommunens egne.

Men, å skaffe boligene er ikke nok. Den viktigste jobben starter når boligene skal driftes i 20 år.
Hvordan skal samarbeidet mellom kommunen og utleier være? Hva mener vi egentlig med god oppfølging av beboere og bomiljø- og hvilke gode grep er gjort?

Vi inviterer til inspirasjon og erfaringsdeling!

Program

 • 10.00   Velkommen v/Per-Erik Torp, Husbanken
 • 10.30   Ordet fritt/Pause
 • 10.45   Hvordan skape et godt bomiljø og god oppfølging av beboerne? 
               Bomiljø/beboermedvirkning
               Drift av boligene og tiltak for at beboerne skal ha et trygt og godt bomiljø
                  - Leieboerforeningen v/Anne-Rita Andal
                  - Utleiebolig AS v/Esben Svalastog
                  - Østfold boligutleie v/Anne Sofie Bonde
                  - Høyen eiendom v/Sigmund Hjorth
 • 12.00  Lunsj
 • 12.45   Løpende samarbeid mellom kommunen og private          
               utbyggere/boligforvaltere
                  - Ringsaker kommune v/Roger Nilsen
                  - Fredrikstad kommune v/Martine Manskov
 • 13.15   Hva forventer utleier av kommunen?
                  - Utleiebolig AS v/Esben Svalastog
                  - Per & Pål Eiendom AS v/Pål Sandbakken
 • 13.45   Ordet fritt/Pause
 • 14.00   Hva kan Leieboerforeningen tilby?
               Orientering om ny leiekontrakt v/Lars Aasen
 • 14.20   NAV garanti v/KMD
 • 14.35   Innspill til Husbanken og veien videre
 • 15.00   Slutt