OSLO: Høstsamling med KOBOLT

Start: 07. november 2017 10:00
Slutt: 07. november 2017 16:00
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, OSLO
Pris: Se opplysninger i teksten
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2017 15:00

Vi inviterer til startlånsamling hvor dere blant annet får informasjon og opplæring i det nye saksbehandlingssystemet StartSkudd, tapsrapporter, leie til eie i praksis, diskusjon/cases med mer.
NB - vi har flyttet seminaret til Felix Konferansesenter på Aker Brygge!

Målgruppen for samlingen er saksbehandlere og beslutningstakere for startlån i Akershus og for programkommunene som hører til Husbanken øst. Andre kommuner i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland er også velkomne. Det blir et variert program med både læring, informasjon, erfaringsutveksling og diskusjon.

Seminaret er gratis for medlemmer av KOBOLT, men av hensyn til bestilling av lokaler og lunsj, ber vi om at dere melder dere på samlingen via e-post til Karianne Hagestande i KOBOLT innen 24. oktober 2017. karhag@fredrikstad.kommune.no

Program for dagen 

Pris per person som ikke er medlem er 500 kroner

Ønsker du på bli medlem koster det 1 000 kroner ut året  per person i 2017. For 2018 er prisen 2 000 kroner per person.

Vi håper så mange som mulig kan delta og bidra til at vi får en interessant, lærerik og spennende dag som gir oss nødvendig påfyll, kunnskap og inspirasjon for arbeidshverdagene fremover.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål på telefon 67 50 75 76 til Anne Birkeland