Oslo - Programsamling for kommuner og regional stat øst

Start: 12. desember 2019 10:00
Slutt: 12. desember 2019 15:00
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 11. desember 2019 00:00

Husbanken øst inviterer til programsamling hvor vi skal snakke om ny boligmelding, hva vi har gjort til nå og hvor veien går videre i 2020

Husbanken øst inviterer samarbeidspartnere fra kommuner og regional stat til programsamling

Dørene åpner 09.30 med kaffe og noe å bite i.

 

PROGRAM

 

Velkommen

 

En fot i bakken, v/Per Erik Torp, Husbanken

Hva har kommunene, Husbanken og samarbeidspartnerne i regional stat fått til sammen i 2019?

Hva ligger foran oss i 2020?

 

Ny stortingsmelding om boligpolitikk, v/Hedda Eilertsen Barvik, KMD

KMD presenterer arbeidet med boligmeldingen og ønsker innspill fra deltakerne på samlingen

 

Kl. 12.00 LUNSJ

 

Hva er det strategiske handlingsrommet for bruk av tilskudd til boligsosiale tiltak? Erfaringsutveksling fra kommuner, private, frivillige og ideelle aktører.

Husbanken innleder

Boindeks - Leieboerforeningen v/Lars Aasen

"Leie eller eie? - Boligetablering og boligkarrierer for lavintektshushold" og "Refinansiering med startlån: Økt bostabilitet og bedre boforhold" (pågående prosjekt) - OsloMet v/Kristin Aarland

Det boligsosiale aspektet ved byutvikling - Pådriv v/Stina Låstad

Hvordan kan bymisjonen supplere kommunenes behov? - Kirkens bymisjon v/Unni Sandodden

Diskusjon

 

Oppsummering og vel hjem

 

Vel møtt til en inspirerende og lærerik dag.