Oslo - Boliger til innbyggere med rus- og psykiske lidelser

Start: 17. oktober 2019 09:30
Slutt: 17. oktober 2019 15:00
Sted: Sentralen, forstanderskapssalen, Øvre Slottsgata 3, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019 00:00

Ansatte i kommuner tilknyttet kommuneprogrammet i Husbanken øst er velkommen til samling om bolig og tjenestemangfold. Samlingen vil være relevant for ansatte fra flere fagområder.

Program for dagen

09.30 Kaffe og mingling

10.00 Velkommen
v/Eva Milde, regiondirektør, Husbanken øst

10.10 Bokvalitet og verdighet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser
v/Solvår Wågø, forsker, SINTEF

11.30 Husbankens virkemidler – med rom for muligheter?
v/Elise Mikkelsen, seniorrådgiver, Husbanken øst

11.00 Pause

11.15 Vårt felles ansvar – gode arbeidsprosesser i bo- og tjenestetilbudet til
                personer med rus- og psykiske lidelser
v/Thomas Hugaas Molden, forsker, NTNU Samfunnsforskning

11.40 Sammen om bolig – bolig til vanskelig bosettbare i Oslo kommune
v/Inger Lise Skog Hansen, forsker, Fafo

12.00 Lunsj

12.45 Om sikkerhetsrisiko og egen bolig
v/Mona Skutle, tilbakeføringskonsulet, Ila fengsel

13.10 Nei, brukeren var ikke motivert – Recoverypremisset i boligarbeidet
v/Stian Biong, fagsjef, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA),
                Oslo kommune

13.30 Pause

13.40        Innspill til boligmeldinga

14.00        Om tette doer, kjærlighet og endringskrav v/Unni Sandodden, sosialarbeider, Bybo, Kirkens bymisjon

14.45        Avslutning
15.00        Vel hjem!