Namsos: Tredje samling i programnettverket "boligpolitisk planlegging"

Start: 18. oktober 2017 10:00
Slutt: 18. oktober 2017 16:00
Sted: Namsos
Pris: Gratis, men den enkelte må betale reise og evt. opphold selv.
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2017 23:59

Husbanken inviterer deltakerkommunene Namsos, Steinkjer, og Verdal til tredje samling i programnettverket "boligpolitisk planlegging". Tema for samlingen er boligpolitisk planlegging og dilemmaer i boligpolitikken.

Namsos kommune tar imot oss. Programmet er under utarbeidelse, men vi skal blant annet se på dilemmaer i boligplanleggingen. Sett av dagen og meld deg på!

Målgruppe for samlingen: Ledere, saksbehandlere, planleggere og rådgivere som jobber innen det boligsosiale og boligpolitiske området i kommunene Verdal, Steinkjer og Namsos. Politikere og kommuneledelsen er også spesielt velkommen til å delta i diskusjoner om kommunens boligpolitikk og planleggingen av denne.

Foreløpig program

10.00 Velkommen til tredje samling i programnettverket Boligpolitisk planlegging 
10.10  Namsos spesial
12.00  Lunsj
   
12.45 Husbankens kvarter og innledning til videre arbeid
13.00 Faglig innlegg
14.00 Pause 
   
14.15 Arbeid / diskusjon i grupper
15.10 Oppsummering og diskusjon i plenum
15.30 Innlegg - refleksjoner
15.45 Avslutning og veien videre