Metodehåndbok om Housing First er under arbeid

Samarbeidsprosjektet mellom Helse Vest, Husbanken og kommunene Bergen og Sandnes holder på å utarbeide en metodehåndbok som skal være til praktisk nytte og inspirasjon for dem som vil starte opp et Housing first-prosjekt i egen kommune.

fuglehus på gren
Illustrasjonsfoto/Husbanken.

Boken skal foreligge elektronisk i løpet av 2015. Gjennom samarbeidsprosjektet i vest tilpasses den opprinnelige Housing first-metoden til norske forhold. Fremgangsmåten og erfaringene skal deles i metodehåndboken.

Husbanken ønsker at metodehåndboken er ferdig så raskt som mulig slik at andre kommuner kan ta den i bruk, men samtidig er det viktig å få med de erfaringene som gjøres i prosjektet. 

Du kan lese om samarbeidsprosjektet og utprøvingen i Sandnes og Bergen kommune ved å følge denne lenken.

Innholdet skal gi praktisk nytte og inspirasjon

Formålet med metodehåndboken er at den skal være til praktisk nytte og inspirasjon for dem som vil starte opp et slikt prosjekt i egen kommune i Norge. Innholdet vil blant annet være en kort presentasjon av originalmetoden. Hvordan starte opp (forankring, samarbeid, planlegging), boligfremskaffelse, arbeidet i Housing first-teamet og hva som er spesielt med Housing first i forhold til andre måter å jobbe på.

Målgruppen for metodehåndboken er kommuner og deres samarbeidsparter, som ønsker å starte opp med Housing first.