Levanger: Samling i programnettverket for boligfremskaffelse

Start: 12. september 2017 10:00
Slutt: 12. september 2017 15:30
Sted: Levanger kommune
Pris: Deltakerne dekker reise og eventuelt opphold selv
Påmeldingsfrist: 11. september 2017 15:00

Husbanken inviterer deltakerkommunene Kristiansund, Ålesund, Levanger, Stjørdal og Molde til samling i programnettverket for boligfremskaffelse.

10.00 – 10.15 Velkommen og intro v/Husbanken

10.10 - 10.25 Velkommen til Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva

10.25 – 11.40 Gruppearbeid (Problemstillinger fra Levanger kommune)

Problemfase – åpne spørsmål. 
Tiltaksfase – ideer og erfaringer
Oppsummering

11.40 – 12.20 Lunsj

12.20 – 13.20 Suksesshistorien fra Levanger med befaring: Bergvingården: Botiltak for enslige mindreårige

13.20 – 14.20 Kartlegging av boligmarkedet v/Hermund Urstad – Husbanken

14.20 - 14.30 Pause

14.30 - 15.15 Status resultatmål boligfremskaffelse v/Husbanken

15.15: Vel hjem