Boligsosialt arbeid i partnerskap – studietilbud fra VID høsten 2020

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni.

På vid.no søker du opptak til emnet og finner du mer informasjon

Målsetningen med emnet er å lære om bolig og betydningen av bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan identifiserer ressurser hos beboere og lokalsamfunn. 

Emnet gir deg et grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtingsprosesser, og for å synliggjøre muligheter for integrering og forebyggende arbeid i bomiljø. Du får en fordypning i det sosial arbeidets samfunnsmandat og politiske virkefelt.

Husbanken har samarbeidet med VID i flere år i utvikling og gjennomføring av flere kurs på viktige områder på det boligsosiale fagfeltet. Vi har bidratt med faglig ressurser til utvikling av program og pensum, holdt foredrag og bidratt med finansiering.

Hvem er emnet relevant for?

Emnet legger vekt på brukermedvirkning og er relevant for alle som har statlig og kommunalt velferd som ansvarsfelt. Dette kan for eksempelvære fagfolk i kommunene på ulike praksisområder som NAV, rusomsorg, psykiatri, og andre som jobber innenfor det boligsosiale området.