Planlegge gode boliger for alle

Start: 09. mai 2019 10:00
Slutt: 09. mai 2019 15:00
Sted: Frelsesarmeen, Oscarsgate 8, Halden
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. mai 2019 15:00

Kommunene i Østfold som deltar i By- og tettstedsprogrammet, Fylkeskommunen i Østfolds Bynettverk og Husbanken inviterer til konferanse hvor programkommunene deler sine erfaringer med å innhente og anvende kunnskap.

Kunnskapsinnhenting og hvordan det tas i bruk i planleggingen, gjøres på ulike vis. Å planlegge for gode boforhold, gode bomiljøer og en bærekraftige byutvikling krever at kommunene har innsikt i befolkningsutviklingen og andre utviklingstrekk som vil påvirke det kommunale arbeidet.

Kommunene vil dele sine erfaringer om ulike kunnskapskilder som kan være nyttig for flere å benytte i den kommunale i planleggingen.

 

Konferansen er for alle kommuner i Østfold, og for programkommunene i By- og tettstedsprogrammet.

 

PROGRAM

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkommen til Halden ved ordfører

10.10 Handlingsprogram for folkehelse v/Østfold fylkeskommune

10.25 Velferdspilot i Østfold v/Husbanken

10.45 "Bedre Byer-kartlegging" og fra rapporten "Innovasjon, verdiskapning,   
                bærekraftig byutvikling" v/Rambøll

11.20 PAUSE

11.30 Levekårskartlegging 2018 v/Fredrikstad kommune

12.00 LUNSJ

13.00 Fortetting og mobilitet v/Halden kommune

13.30 Undersøkelse om hvordan Sarpingene ønsker å bo v/Sarpsborg kommune

14.00 PAUSE

14.10 Barnetråkk, registrere bruk av nærmiljøet v/Moss kommune

14.30 Oversiktsarbeid i Indre Østfold v/Indre Østfold kommune

14.50 Avslutning og vel hjem!