Planlegge gode boliger for alle

Start: 09. mai 2019 10:00
Slutt: 09. mai 2019 15:00
Sted: Halden
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. mai 2019 15:00

Kommunene i Østfold som deltar i By- og tettstedsprogrammet, Fylkeskommunen i Østfolds Bynettverk og Husbanken inviterer til konferanse hvor programkommunene deler sine erfaringer med å innhente og anvende kunnskap.

Kunnskapsinnhenting og hvordan det tas i bruk i planleggingen, gjøres på ulike vis. Å planlegge for gode boforhold, gode bomiljøer og en bærekraftige byutvikling krever at kommunene har innsikt i befolkningsutviklingen og andre utviklingstrekk som vil påvirke det kommunale arbeidet.

Kommunene vil dele sine erfaringer om ulike kunnskapskilder som kan være nyttig for flere å benytte i den kommunale i planleggingen.

 

Konferansen er for alle kommuner i Østfold, og for programkommunene i By- og tettstedsprogrammet.

Detaljert program kommer senere.