Drammen: Hvordan utnytte våre nye digitale løsninger?

Start: 28. november 2017 09:00
Slutt: 28. november 2017 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden i Drammen (1. etasje)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 27. november 2017 13:00

Digitalisering i offentlig sektor er godt i gang. Husbanken er i spissen og skaper gevinster for kommunene. Kom og hør hvordan du best kan bruke våre digitale løsninger. Velkommen til et nytt interessant frokostmøte i Drammen!

Terese O. Bjerke i Husbanken innleder vårt siste frokostmøte før jul. Hun vil snakke om hvordan Husbanken ser på teknologi som en viktig mulighet til å skape gode løsninger fremover. Og i forbindelse med at den digitale Veiviseren fyller ett år vil Hanne Solberg fortelle hvorfor den er så viktig for kommunene. Hun vil også gi eksempler på hva vi har gjort dette første året etter lansering.

 

Etter pausen vil Randi Mathiesen i Husbanken fortelle om  det nye saksbehandlingssystemet for behandling av søknader om startlån/tilskudd – StartSkudd.  Dette lanseres nå bredt og vil være et viktig verktøy for kommunene fremover.

 

Det åpnes for diskusjon og spørsmål.

 

 

Vel møtt:)