Stjørdal: Husbankkonferansen i Midt-Norge 2020

Start: 04. februar 2020 09:00
Slutt: 05. februar 2020 16:00
Sted: Scandic Hell Hotell, Sandfærhus 22, 7517 Stjørdal
Pris: Per dag: kr 1 005  Felles middag kr 665 
Påmeldingsfrist: 23. januar 2020 23:30

Velkommen til konferansen som har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig i midt-norske kommuner! Vi har satt sammen et spennende og variert program som vi håper gir faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette det viktige boligarbeidet som gjøres i kommune-Norge hver eneste dag!

Erling Dokk Holm er kjent som en av norges beste og mest inspirerende foredragsholdere, og du får også høre innlegg fra dyktige fagfolk fra norske kommuner og akademia. Konferansen er også en arena for nettverksbygging og sosialt samvær – husk å melde deg på festmiddagen! 

Meld deg på til konferansen

Gjennom gode eksempler fra norske kommuner får du blant annet høre om

  • Hvordan startlånbruk og perspektivet «barna først» kan bidra til å oppfylle FNs barnekonvensjon i kommunens arbeid med vanskeligstilte barnefamilier
  • Gode modeller for hvordan din kommune kan jobbe målretta for å hjelpe ungdom med sammensatte behov til et selvstendig og godt liv
  • Hva er sosial bærekraft? Hvordan skal vi bo i framtida? Har FNs bærekraftmål noe å si for oss?

MELD DEG PÅ KONFERANSEN MENS DET FORTSATT ER LEDIGE PLASSER IGJEN!

Fullstendig og oppdatert program finnes i husbankens konferanse-app HB konferanse.
Last ned HB konferanse i enten App Store eller Google play

Logo app storeLogo google play

Program

 

Tirsdag 4.februar

09:00

Registrering

10:00

Velkommen til konferanse!
v/Georg Ole Vesterhus, regiondirektør Husbanken

 

Dagen ledes av Marit Hubak, avdelingsdirektør Husbanken

   

 

Barn og barnefamilier

10:30

Barn er sårbare når familien de er del av, ikke har en stabil bo-situasjon. FNs barnekonvensjon er viktig for «barna først» - et nytt perspektiv vi kan bruke i arbeidet med å hjelpe flere barnefamilier til å eie sin egen bolig.

 

Barna først, nytt perspektiv og konsekvenser for startlånarbeidet
v/Edle Holt, seniorrådgiver lån og tilskudd, Husbanken

Barna først og nytt perspektiv i saksbehandling av startlån
v/Glenny Jelstad, rådgiver plan og økonomi, Drammen kommune

11:15

PAUSE

   

11:35

Regelverk og jus knytta til bruk av startlån
v/Heidi Noodt, seniorrådgiver økonomiske virkemidler og
Edle Holt, seniorrådgiver lån og tilskudd, Husbanken

12:20

Fra kommunal leietaker til boligeier. Erfaringer med leie til eie i Trondheim kommune. v/Thomas Hugaas Molden, forsker 2 NTNU samfunnsforskning og Martin Erlandsen, seniorrådgiver NAV Lerkendal

12:50

SPØRSMÅL FRA SALEN

13:00

LUNSJ

   

 

Ungdom med sammensatte behov

14:30

DUE Bergen – Der Ungdom Er 
v/Line Hansen, Bergen kommune 

DUE - Der Ungdommen Er - er et barneverns- og bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. DUE skal hjelpe ungdom som trenger koordinerte tjenester, der de er, når de trenger det. Det etableres individuelle prosjekter rundt hver enkelt ungdom ut fra hans eller hennes behov og ferdigheter.

Line Hansen forteller om prosjektet, og deler erfaringer fra sitt arbeid med ungdommer i Bergen kommune

15:00

Foyer Bodø 
v/Janne Joakimsen, fagleder avd. bo- og nærmiljø, Bodø kommune 

Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer tilbyr tilrettelagt bolig, veiledning og bistand slik at ungdommen lettere skal få oversikt og ta styring i eget liv.

Janne Joakimsen foreller om hvordan Bodø kommune arbeider med vanskeligstilt ungdom, blant annet hvordan de jobber med Foyer-modellen.

15:30

SPØRSMÅL FRA SALEN

15:45

Slutt for dagen

 

 

19:00

Felles middag (for påmeldte)


 

Onsdag 5.februar

09:30

Velkommen til ny dag!
v/ Husbanken

09:40

Siste nytt fra Husbanken v/Husbanken

 

Dagen ledes av Birger Jensen, seniorrådgiver Husbanken

   

 

Fornying og fortynning av kommunal boligmasse

10:00

Ulike strategier ved fortynning og fornying av kommunal boligmasse i Bergen v/Ingerd Lene Nyheim, rådgiver i byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.

10:30

Restrukturering av kommunal boligmasse og offentlig/privat samarbeid i Sykkylven kommune v/Vidar Nakken, daglig leder og Otto Magne Strømmegjerde, Sykkylven bustadselskap AS

11:15

Spørsmål fra salen

11:30

LUNSJ

   

 

Nye boformer og sosial bærekraft

13:00

Film: Hva er sosial bærekraft?

13:10

Finnes det andre måter å bo på? v/Erling Dokk Holm, førsteamanuensis NMBU

13:45

300-metersbyen Ulstein v/Marit Botnen, kommunalsjef helse og sosial, og Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk etat, Ulstein kommune

14:30

Bomiljø og sosial bærekraft v/Anne Skjævestad, seniorrådgiver Husbanken/ PhD-kandidat universitetet i Agder

15:00

SPØRSMÅL FRA SALEN

15:15

Oppsummering og avslutning

15:30

SLUTT

Det blir rikelig mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne og Husbanken i løpet av konferansen.

Praktisk informasjon

Hotellrom bestilles direkte fra hotellet.

Meld deg på konferansen

NB: Du kan melde fra om matallergier og andre spesielle behov i påmeldingsskjemaet.

Spørsmål om konferansen kan rettes til post@husbanken.no.
Kontaktperson: Anne Camilla Vaalund

Seminar mikrohus 1