Stjørdal: Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017

Start: 28. november 2017 09:00
Slutt: 29. november 2017 15:30
Sted: Stjørdal: Scandic Hell Værnes
Pris: Dag 1 - kr 650, dag 2 - kr 650, middag kr 435, full pakke - kr 1735
Påmeldingsfrist: 15. november 2017 15:00

Hvordan sikrer vi gode oppvekstvilkår for våre barn og unge og hvordan skal vi sikre eldre gode og trygge boliger i fremtiden? Husbanken setter disse spørsmålene på dagsorden ved årets boligkonferanse i Midt-Norge.

Vi inviterer til Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017. Konferansen har blitt en populær årlig møtearena for ansatte i kommunene, politikere, byggebransjen og interesseorganisasjoner i Midt-Norge. Her får du faglig påfyll, inspirasjon fra andre kommuner og mulighet til å utveksle erfaringer med andre. 

Dag 1 - 28. november

09.00 - 09.30
 Kaffe med noe å bite i og registrering av deltagelse

09.30 - 10.00 Velkommen til årets boligkonferanse v/avdelingsdirektør Marit Hubak

Barn og unges boforhold
Sammen så skal vi forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. På konferansen vil løfte frem det Husbanken mener er de største utfordringene i arbeidet med utsatte familier. Du vil også få høre erfaringer fra kommuner som har viet stor oppmerksomhet overfor målgruppen. 

10.00 - 10.15 Hvem er de vanskeligstilte barnefamiliene? Hva er utfordringene sett fra Husbankens side og hvordan kan vi gripe de an? v/ Ingrid Lindebø Knutsen, Husbanken Midt-Norge.

10.15 - 10.35  Verdal: Kommunen har gjennomført en grundig kartlegging av beboere i kommunale boliger. Kommunen har bl.a bistått barnefamilier med å finne seg boliger i det private boligmarkedet. v/Lisa Innbryn, prosjektleder for boligkontoret. 

10.35 - 10.55 Steinkjer kommune - erfaringer fra prosjektet "Barn og unge i kommunale boliger v/tjenesteenhetsleder Solveig Kleven. 

10.55 - 11.15 Stjørdal kommune - "Fra leiere til eiere" - slik bistår vi vanskeligstilte barnefamilier med råd og veiledning i boligmarkedet. Ved boligkoordinator Anne-Lise Tiller Sætnan i Stjørdal kommune og prosjektleder Petter Olden i NAV Værnes Nord avdeling Stjørdal.

11.15 - 11.30 Evaluering av tre kommuners arbeid med vanskeligstilte barnefamilier. v/Melina Røe, NTNU Samfunnsforskning.

11.30 - 12.45 Lunsj

Planer for et aldrende samfunn

I 2040 vil antallet personer over 80 år dobles sammenlignet med 2017. En altfor liten del av boligmassen er tilpasset funksjonshemmede. Dagens dekning av sykehjem- og omsorgsboliger vil ikke være tilstrekkelig. Det er urealistisk at vi skal bygge oss ut av denne utfordringen. Vi vil på konferansen presentere eksempler fra kommuner i Midt-Norge som jobber planmessig med denne utfordringen. I tillegg vil du få høre siste nytt fra forskning på området. 

12.45 - 13.25 Kommunenes handlingsrom i boligpolitikken rettet mot eldre v/Jardar Sørvoll, forsker II ved velferdsforskningsinstituttet NOVA.

13.25 - 14.00 Bygg og omsorgsboliger som er tilpasset fremtidige behov v/Frode Selbo NAV - avdelingsdirektør NAV - Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. 

14.00 - 14.30 Pause

14.30 - 14.50 Løser markedet boligsituasjonen for eldre? Hva har vi gjort? v/Ester Brønstad, kommunalsjef og Klara Andrea Pettersen, ergoterapeut, Snåsa kommune.

14.50 - 15.20 100 år i eget hjem - fra bortebasert omsorg til hjemmebasert omsorg v/Tor Ingar Verstad, prosjektleder i bygg og eiendom Melhus kommune.

15.20 - 15.35 Funksjonsattest for boliger, et redskap for økt kunnskap om tilgjengeligheten i boligmassen v/Eli Nordvik, NAV - Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. 

15.35 Slutt

Dag 2 - 29. november 

Vi har satt av en hel dag til parallellsesjoner som i hovedsak omhandler Husbankens låne- og tilskuddsordninger Her får du også mulighet til å presentere din sak direkte til oss i Husbanken.

Sal 1 Sal 2 Sal 3
09.00 Velkommen til dag to - parallellsesjoner
09.15 Bostøtte 09.15 Tilvisingsavtaler 09.15 Investeringstilskudd
09.45 Bostøtte del 2 09.45 Grunnlån og tilskudd til utleieboliger 09.45 Husbankens leie-før-eie modell
10.15 Pause
10.30 Startlån og startskudd 10.30 Tilvisingsavtaler 10.30 
Samling for programledere
11.00 Startlån og startskudd del 2 11.00 Grunnlån og tilskudd til utleieboliger  
11.30 Lunsj
12.30 Spør Husbanken. 12.30 Helhetlig oppgradering av boliger 13.00
Samling for programledere
13.00 Bruk av utbyggingsavtaler til fremskaffelse av boliger for vanskeligstilte
14.30 Slutt

Praktisk informasjon
Dagpakke dag 1, 28. november, kr 650
Dagpakke dag 2, 29. november, kr 650
Middag kveld, 28.november, kr 435
Full pakke (inkl. dagpakke dag 1, dag 2 og middag) kr 1735

Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. Husk å legge inn fakturaadresse ved påmelding.

Overnatting
Ang rombestilling
Vi holder av 50 rom til avtalepris frem til 3 uker før ankomst (07.11.17) og hver enkelt deltager bestiller selv av disse rommene på www.scandichotels.no 
Velg «Scandic Hell», ankomstdato 28.11.2017, og bruk deres unike bestillingskode for dette arrangementet. 
Rommene kan bookes fom 11.juli med bookingkode BHUS281117

 

 

2040 vil antallet personer over 80 år dobles sammenlignet med 2017. En altfor liten del av boligmassen er tilpasset funksjonshemmede. Dagens dekning av sykehjem- og omsorgsboliger vil ikke være tilstrekkelig. Det er urealistisk at vi skal bygge oss ut av denne utfordringen. Vi vil på konferansen presentere eksempler fra kommuner i Midt-Norge som jobber planmessig med denne utfordringen. I tillegg vil du få høre siste nytt fra forskning på området.