Hus først i Skien

Skien er en av 16 norske kommuner som tilbyr bostedsløse hus først og individuell bistand etterpå. To av de fire ansatte i Housing First teamet er tidligere rusavhengige, og er ansatt på grunn av sin egenerfaring. Kombinasjonen gir en fruktbar tilnærming til mennesker som behøver støtte på veien til et verdig liv.

Ann-Beate Myhra er leder av det boligsosiale programarbeidet i Skien og forfatter av boken «Fra bruker til samarbeidspartner». I erkjennelsen av at alle kan komme i et uføre og bli brukere av offentlige tjenester, mener Myhra at man skal bruke menneskers historier til noe nyttig, og at brukererfaringer må tas på alvor. Dette preger organiseringen av Housing First arbeidet.

Ann-Beate Myhra leder det boligsosiale arbeidet i Skien kommune som blant mye annet jobber med Housing First.

Brukeransettelser

Når Skien kommune skulle bemanne opp et Housing First team høsten 2014, søkte de Helsedirektoratet om midler til fire stillinger på totalt 150%, hvorav to skulle ha brukererfaring.

-Å ansette mennesker med brukererfaring har vist seg å være veldig nyttig både for deres egen del og ikke minst for dem de hjelper hver uke. Erfaringene ved å koble fagkunnskap og erfaringskunnskap som en del av en helhetlig boligsosial satsing gir veldig gode resultater på flere nivåer, sier Ann-Beate Myhra.

Housing First - en introduksjon

På den nasjonale Housing First konferansen i april var det den ansvarlige brukeren som var i sentrum. Les mer og se foredragene her.

Forstår det som ikke sies

Elin Sukkestad og Hanne Gudem er ansatt i Housing First teamet. De har begge vært hjemløse og rusavhengige, og synes derfor det er veldig givende å få hjelpe andre som sliter med det samme. 

-Vi gleder oss til å gå på jobb! Det er utrolig lærerikt å være i et slikt team, vi spiller hverandre gode underveis. Beboerne kjenner oss og vår fortid. Vi har mange gode samtaler og forstår også det som ikke sies, forteller de. 

Den som viser tillit får tillit

Ann-Beate Myhra valgte ut fem aktuelle beboere som Housing First teamet fikk tildelt i september i fjor. Så skrev de deltakerkontrakt med hver enkelt, og deretter ble arbeidet med å skaffe boliger satt i gang etter deltakerens ønsker om blant annet beliggenhet.

Det er mangel på kommunale utleieboliger i Skien, men prosjektet har høy prioritet.

-Vi er veldig heldige, og eiendomsenheten strekker seg langt for å bidra med boliger til denne gruppa. Våre deltakere venter sjelden mer enn maks 12 uker på bolig, og den tiden bruker vi på å bygge opp gode relasjoner, trygghet og forberede dem praktisk på deres nye bosituasjon, forteller Hanne og Elin.

Hanne Gudem (f.v.) og Elin Sukkestad besøker Birger og de andre fem beboerne hver uke. Det er det eneste kravet kommunen stiller til deltakerne i Housing First prosjektet. 

Når deltakerne først har fått en kontrakt, viser de usedvanlig mye tillit, og de er veldig nysgjerrige på det som venter dem. Forholdet til det offentlige er vanligvis rufsete, og noen av deltakerne preges av skepsis og usikkerhet i starten. Tillitsmangel er vanskelig å snu, men når de ser at teamet mener alvor, at de bryr seg og er veldig tilgjengelige, løsner det etter hvert.

Kjøpte bolig etter ønske

En av deltakerne ville gjerne bo på en bestemt del av byen, men kommunen hadde ingen leiligheter der. Da det kom en egnet bolig for salg akkurat der, kjøpte kommunen denne, og vi har mulighet til å bosette denne personen der. Det er viktig å understreke at det ikke er luksusboliger som tilbys, men boliger av svært nøktern standard. En enslig person får kun leilighet med et soverom eller bare med sovealkove.  

Eiendomsenheten er så engasjerte i prosjektet, og de satsingene som gjøres herfra er veldig viktige bidrag i arbeidet med bostedsløse.

Damene skryter også av kommunens vaktmestertjeneste Allservice og Mentorprosjektet som integrerer flyktninger. De stiller «mannsterke» opp på kort varsel til alle mulige praktiske behov som flytting, bæring og reparasjoner, og de er bare glade for å hjelpe.

Beboerne bestemmer

«Bare ved å gi det videre, har vi beholdt det vi har fått» er et ordtak som både Elin og Hanne kan skrive under på når det gjelder tilfriskning.

-Vi stiller opp når de behøver oss, det er beboerne selv som bestemmer. Vi kommer på besøk, og det er stadig behov for hjelp med økonomi, søknader, besøk hos NAV eller i banken, innkjøp, familiebesøk, byturer og så videre. Det er ikke noe krav om rusfrihet i Housing First. Hvis beboerne mestrer det å bo, gir det ringvirkninger framover mot det å bli rusfri. Å bli fri fra rusavhengighet er ikke noe tema i vårt arbeid. Det skal eventuelt komme naturlig, sier Hanne og Elin.

Beboerne trives i sitt nye hjem og er glade for besøk og støtte. De fleste viser god utvikling, og de tar tak selv når de blir vist tillit og respekt. Hva slags hjelp og oppfølging de behøver, er svært individuelt og helt ulike fra person til person avhengig av hvem de er og hva de har opplevd. Men en verdig og trygg bosituasjon er et grunnleggende behov som er felles for alle.

I den nyoppussede stua til Birger prater de om alt mellom himmel og jord. Inkludert motorsykkelen som er en viktig motivasjon for å komme seg på beina igjen.

Den store motivasjonen

Birger (60) flyttet inn i nyoppusset leilighet rett før jul i 2014 etter å ha bodd fem år på hybelhuset til Skien Diakonale Senter (SDS). Han er utdannet industrirørlegger, har to voksne barn og barnebarn, og har levd et ordinært familieliv. Etter en skilsmisse raste livet sammen, og rusen ble trøsten.

I fjor høst ble han fanget opp av kommunens Housing First team, og fikk mulighet til å få seg en leilighet. Birger hadde to ønsker: Han ville han bort fra rusmiljøet i sentrum, og så ville han bo på bakkeplan, slik at han fikk motorsykkelen sin inn i stua. Han fikk begge deler. Shadow`en er nemlig hans store motivasjon for å komme seg på beina igjen.

-Jeg føler at dette er mitt hjem selv om jeg leier. Jeg har blitt hjemmekjær og slapper av her midt i et rolig boligfelt med ordinære familier og noen flyktninger. Den var fint pusset opp med nytt bad, nytt kjøkken og nymalte vegger når jeg flyttet inn, sier Birger.

Uvurderlig støtte

Han mener det er umulig å få orden på livet mens man bor midt i rusmiljøet i sentrum. Nå er han ikke i byen særlig mer, bare når han er på jobb i Miljøpatruljen. Der er han og seks andre trygdede personer med på å holde sentrum ren.

-Miljøpatruljen gjør en kjempejobb! Byen er så fin og ren nå. Vi pleier å fleiper litt med at vi kjører til Porsgrunn for å kaste sneipen, skyter Elin og Hanne inn fra sofakroken. De sier at Birger er et veldig flott eksempel på hvor bra Housing First arbeidet har fungert. Mye fordi han vet hvordan det er å forsørge seg selv og er vant til å jobbe fra tidligere.

-Det er veldig greit med oppfølgingen fra teamet. De trenger seg ikke på, jeg får bestemme alt selv. Jeg har vanskelig for å forholde meg til NAV. Det blir veldig upersonlig, men når Elin og Hanne blir med meg dit og hjelper med søknader og sånn, går det mye bedre. Det er uvurderlig støtte på vei tilbake, avslutter Birger.

Kompetanseheving

I september 2014 ble det ansatt fire Housing First-kontakter, to 50 prosent stillinger, og to 25 prosent stillinger med krav om brukererfaring.

Hanne Gudem og Elin Sukkestad ble ansatt via A-LARM (bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet) som også medvirket i søknaden til Helsedirektoratet våren 2014 sammen med Husbanken.

Housing First-kontaktene har fått kompetanseheving som er rettet mot arbeidet. Husbankens Anita Pettersen holdt i september en kursdag om metoden Housing First, både for HF-kontaktene og for kontaktpersoner i kommunalt tjenesteapparat. HF-kontaktene fikk samme måned også to dagers kursing i samtalemetoden Motivational Interview (MI), samt kompetanseheving på individuell plan (IP). 

Prosjektet har foreløpig fått fem boliger fra Eiendomsenheten til dette formålet. Det er rekruttert inn fem menn som deltakere i Housing First i Skien. Ved utgangen av april er alle fem bosatt, og den sjette er på vei. Nå søker kommunen om midler til å forlenge prosjektet med ett år.

 

Av Kim A. Johnsen/Husbanken