Webinar: Hvordan bruke prinsippene i Housing First i kommunen din?

Start: 08. september 2020 13:00
Slutt: 08. september 2020 14:00
Sted: Teams, lenke til kunnskapsmøtet sendes ut dagen før webinaret
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 07. september 2020 12:00

Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First. Derfor inviterer Husbanken til digitalt kunnskapsmøte 8. september.

Webinaret er for ledere og fagpersoner i kommunen.

Program

13:00  Housing First-metoden: innhold, målgruppe og opplæring høsten 2020, v/Lars Marius Ulfrstad, avdelingsdirektør Husbanken vest

13:20  Housing First i praksis med utgangspunkt i Bergen kommune, v/Britt-Kari Halvorsen, leder for Housing First i Bergen

Mer om Housing First-metoden

Housing First handler om å skape en stabil bosituasjon for bostedsløse, og bygger blant annet på prinsippet om at bolig er en menneskerett. Den legger stor vekt på brukerens ønsker og valg. Også personer som trenger oppfølging for å ivareta boforholdet på en god måte kan ha stor nytte av et slikt tilbud.  

Les mer om Housing First på Veiviseren.no.

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@husbanken.no

Husbanken kommer også til å invitere til en en digital opplæringsmodul i Housing First høsten 2020. Opplæringen er gratis og arrangeres av Husbanken, NAPHA og Bergen kommune. Oppstart blir 24. september kl 12-13. Mer informasjon kommer.