Drammen: Frokostmøte om bolig, bomiljø og helse

Start: 03. september 2019 09:00
Slutt: 03. september 2019 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 (Grønland 53) i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. september 2019 08:00

Boligen og bomiljøet kan påvirke folks helse, i positiv eller negativ retning. Vi ønsker å sette søkelys på å se viktige sammenhenger mellom helse, bomiljøet og boligen i kommunene, og har invitert overlege i Re kommune, Ole Johan Bakke, til å se nærmere på dette. Sett av datoen allerede nå!

Ole Johan Bakke er opptatt av folkehelsespørsmål og planlegging av bomiljø knyttet til helsespørsmål. Han ønsker også å se sammenhenger mellom arealpolitikk og næringspolitikk i kommunene.

Et mer detaljert program blir snart lagt ut.