Drammen: Bostedsløsheten har gått ned, hva nå?

Start: 29. august 2017 09:00
Slutt: 29. august 2017 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen, 1. etasje
Pris: Gratis

En ny kartlegging viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. Vi ønsker å sette søkelyset på dette og har invitert forsker Evelyn Dyb til frokostmøtet. Vi får også kommentarer fra et par kommuner.

For sjette gang er antallet bostedsløse personer i Norge kartlagt. Resultatet viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016. Det er en nedgang på 36 prosent fra forrige kartlegging, og det laveste antallet siden kartleggingene startet for 20 år siden.

Kartleggingen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Husbanken, og forsker Evelyn Dyb vil si noe om hvordan bildet generelt er nå og gå mer i dybden spesielt når det gjelder barnefamilier. Vi inviterer en større og en mindre kommune for å si noe om utfordringene i lys av den siste kartleggingen.

Et mer detaljert program blir lagt ut senere, men meld dere gjerne på allerede i dag!

Velkommen.