Drammen: Færre bostedsløse - forklaring og veien videre

Start: 04. juni 2019 09:00
Slutt: 04. juni 2019 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen (Grønland 53)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. juni 2019 12:00

På frokostmøtet presenterer vi den ferske rapporten om årsaken til nedgangen i antall bostedsløse. Administrerende direktør Osmund Kaldheim vil innledningsvis si noe om Husbankens videre arbeid for å redusere bostedsløshet. Evelyn Dyb fra NIBR går mer detaljert igjennom funnene i sin rapport, blant annet fra fire pilotkommuner.

bostedslose frokostmote 040619 
 
Bostedsløshetstallene fra 2016, som viser en nedgang på 38 prosent, gir oss all grunn til å tro at det gjøres mye riktig i den boligsosiale politikken.
 
Men før vi anviser mer av samme medisin, er det viktig å gå i dybden på årsakene til nedgangen. Kan vi si noe om hvordan boligsosial innsats har virket i kommunene? Kan det være andre utenforliggende faktorer som også har hatt betydning? Vet vi mer om dette kan vi også designe virkemidlene mer treffsikkert og enda bedre utnytte eller redusere effekten av eksterne krefter som potensielt kan redusere eller øke bostedsløshet.
 
Administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim, vil innlede frokostmøtet. Han er spesielt opptatt av hvordan vi kan få enda færre bostedsløse, og se på Husbankens virkemidler og mulige tiltak fremover.
 
I høst utlyste vi et oppdrag om å undersøke årsaker til nedgangen. NIBR fikk oppdraget og Evelyn Dyb, hovedansvarlig og nestor innen bostedsløsekartleggingen, vil presentere funnene i sin rapport.

NB! Frokost serveres som vanlig fra kl. 08.30.

Velkommen:)