Drammen: Frokostmøte om sosiale innovasjonprosjekter i Asker og Larvik

Start: 16. oktober 2018 09:00
Slutt: 16. oktober 2018 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen (Grønland 53)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2018 07:00

Sosial innovasjon gir nye løsninger på boligutfordringer. Hva gjør dette mulig? På frokostmøtet fikk vi presentert to spennende innovasjonsprosjekter, samskapingsprosjektet «En U-sving til bedre bolig i Larvik» og Asker Velferdslab. Over 30 personer deltok på arrangementet.

I Larvik har kommunen, NAV, Frivilligsentralen og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeidet nært med fem inntektssvake familier om deres egne boligbehov og boligsituasjon det siste året. Prosjektet «En U-sving til bedre bolig» baserer seg på en kombinasjon av flere innovasjonsmodeller og teorier som aldri har vært prøvd tidligere..

Her er foredraget fra Larvik

innovasjon3
Bildet over: Fra venstre møteleder Anita Pettersen i Husbanken,
Ingrid Blickfeldt fra Asker og Bjørn Z. Ekelund fra Larvik

Asker kommunes Velferdslab gir innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Modellen gjør det mulig å systematisk aktivisere ressurser i lokalsamfunnet og hos innbyggerne. Alle relevante tjenester i kommunen, samt eksterne partnere, samarbeider med mål om å bedre levekår og livskvaliteten til enkeltfamilier.

Her er foredraget fra Asker

Her finner du håndboken i lokal samskapende sosial innovasjon