Drammen: Frokostmøte om sosiale innovasjonprosjekter i Asker og Larvik

Start: 16. oktober 2018 09:00
Slutt: 16. oktober 2018 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen (Grønland 53)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2018 07:00

Sosial innovasjon gir nye løsninger på boligutfordringer. Hva gjør dette mulig? På frokostmøtet fikk vi presentert to spennende innovasjonsprosjekter, samskapingsprosjektet «En U-sving til bedre bolig i Larvik» og Asker Velferdslab. Over 30 personer deltok på arrangementet.

I Larvik har kommunen, NAV, Frivilligsentralen og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeidet nært med fem inntektssvake familier om deres egne boligbehov og boligsituasjon det siste året. Prosjektet «En U-sving til bedre bolig» baserer seg på en kombinasjon av flere innovasjonsmodeller og teorier som aldri har vært prøvd tidligere. Prosjektet har demonstrert at radikal samskaping kan gi overraskende resultater – for alle parter. Prosjektet viser at samskaping er noe mer enn et fikst nytt ord. Foredrag ved operativ prosjektleder Bjørn Z. Ekelund.
Her er foredraget fra Larvik

Asker kommunes Velferdslab gir innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Modellen gjør det mulig å systematisk aktivisere ressurser i lokalsamfunnet og hos innbyggerne. Alle relevante tjenester i kommunen, samt eksterne partnere, samarbeider med mål om å bedre levekår og livskvaliteten til enkeltfamilier. Til grunn for velferdslaben ligger en investeringstankegang: Hva om kommunen tenker som en investor som investerer i mennesker, og ikke bare er en forvalter av saker?  Foredragsholder er rådgiver Ingrid Blickfeldt.
Her er foredraget

innovasjon2

Bildet over: deltakere fra møtet; Ingrid Blickfeldt foran i bidet.