Langesund: Boligsosial konferanse 2020

Start: 21. april 2020 12:30
Slutt: 22. april 2020 13:00
Sted: Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Pris: Konferansen og overnatting er gratis. Reisekostnader dekkes av den enkelte

Vi inviterer til konferanse om helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller kan miste sin bolig. Konferansen er et samarbeid mellom Husbanken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark samt Fylkesmannen i Agder. Sett av datoen!

Formålet med konferansen er å gi ny kunnskap og kompetanseheving på fagområdet, og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

Vi vil få høre innlegg fra flere kommuner som har gjort seg ulike erfaringer i arbeidet innenfor temaet. Vi vil også få høre hvordan Husbankens virkemidler kan brukes fleksibelt og løsningsorientert, sammen med gode oppfølgingstjenester, slik at målsettingen om å få bosatt vanskeligstilte i en god og egnet bolig over tid kan oppfylles.  

Mer detaljert program kommer, men sett av datoene nå!

Vi inviterer alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor: 

  • boligsosialt arbeid
  • kommunalt planarbeid
  • sosialt arbeid
  • barneverntjenesten
  • flyktningetjenesten
  • frivillige og brukerorganisasjoner

Ps. Arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere dersom det blir for mange påmeldte.