Erfaringskonferanse om områdesatsinger 2020 – hvordan bidra til bedre levekår i utsatte byområder?

Start: 30. januar 2020 10:00
Slutt: 31. januar 2020 15:00
Sted: Vulkan Arena, Vulkan 26, 0175 Oslo
Pris: Konferanse er gratis. Deltagere er selv ansvarlige for reise og overnatting. Tilbud fra Scandic: hotellkode PROMO10B. Scandic Vulkan, Scandic St. Olavs plass/Edderkoppen, Scandic Solli. PS-hotell Vulkan, tilbudskode: 60451738.
Påmeldingsfrist: 20. januar 2020 14:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Husbankens Storbynettverk inviterer kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer til erfaringskonferanse om områdesatsinger.

Vi inviterer deltagere til å løfte opp blikket og se mot framtiden: Internasjonale fageksperter presenterer hvordan framtidsrettet områdearbeid er inkludert i deres nasjonale strategier og viser konkrete eksempler fra deres land. På befaringene vil Oslo og Drammen presentere hvordan de har arbeidet med konkrete prosjekter og nye måter å samarbeide på.  På verkstedene vil deltakerne få mulighet til å diskutere konkrete utfordringer.
Konferansen varer i to dager og finner sted på Vulkan i Oslo med befaringer i Oslo og Drammen.
 
Detaljert program. Programmet blir oppdatert fortløpende på denne siden. Kontaktperson: Kari Anne Marcussen, e-post: Kari.Anne.Marcussen@husbanken.no, tlf. 924 01 815

Dag 1 torsdag 30. januar

10:00 Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og juss

10.45
Future of the cities - what can different actors do?-  Kimmo Rönkä, future living specialist, Finland

11.25
Kaffepause

11.45 
Helhedsplan Gellerup - Stephen Willacy stadsarkitekt, Aarhus kommune

12.30 Lunsj  


13.30
Befaringer

A) Fjell i Drammen - Bolig og byutvikling - forebygge segregering
(OBS! avgang allerede kl 13 - det er mulig å ta lunsj med på bussen)

B) Grønland og Tøyen - Sosiale entreprenører i Bydel Gamle Oslo: Suksesshistorier og utviklingsmuligheterMedvirkning og sosialt entreprenørskap
Tur til fots med guider: Akerselva – Grønland – rundt på Tøyen

C) Oslo sør - Hvordan rigge områdesatsing i oppstartfasen?
Busstur- programmet er under arbeid

D) Trosterud og Haugerud-Innovasjon i medvirkning
Busstur- programmet er under arbeid

18.00 Tilbake fra befaringene i Oslo

19.15 Middag, Mathallen, Vulkan 5

Dag 2 fredag 31. januar

9.00  Parallelle verksteder:
  1. Bolig og byutvikling: forebygging av segregering
  2. Kultur og medvirkning
  3. Kriminalitetsforebygging
  4. Folkehelse og frivillighet
  5. Oppvekst og utdanning: Ungdom i utsatte boområder – hvordan kan offentlige tjenester og nærmiljøet forebygge utenforskap?
  6. Grøntområder i by – stor betydning for folk, natur og klima
  7. Kunnskapsgrunnlag, styring og evaluering

11.30  Lunsj – Vulkan Arena

12.30  Paneldiskusjon med statsrådene – framtidsrettet arbeid på tvers av siloene for å forebygge levekårsutfordringer. Sted: Vulkan Arena

13.30  Kort pause

13.45  Hvilke drivkrefter kommer til å skape fremtiden utsatte byområder og hva er vi tvunget til å gjøre for å forhindre det. Martin Kruse, Senior Executive Advisor & Futurist, København Institutt for Fremtidsforskning

14.30 Avslutning
15.00 Vel hjem!