Stjørdal: Samling for kommuner som bosetter/har bosatt enslige mindreårige flyktninger

Start: 05. november 2019 09:30
Slutt: 05. november 2019 16:30
Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Pris: kr 650,-
Påmeldingsfrist: 30. oktober 2019 23:59

IMDi Midt-Norge, Bufetat Midt-Norge og Husbanken Midt-Norge inviterer ansatte som arbeider med enslige mindreårige flyktninger i Trøndelag

Det har vært store svingninger i arbeidet med bosetting og kvalifisering av enslige mindreårige de siste årene, fra en stor oppskalering til en kraftig nedgang i antallet som kommer og skal bosettes. Kommunene har gjort – og gjør en viktig innsats for de som bosettes. Med denne samlingen ønsker vi å legge til rette for erfaringsutveksling for kommunene, en arena å diskutere og finne gode løsninger for videre arbeidet, samt å gi faglig påfyll. Vi ønsker å sette fokus på det langsiktige arbeidet med de enslige mindreårige som allerede er i kommunene, spesielt innenfor områdene utdanning og bolig.

Hovedmålgruppen for samlingen er ledelse og ansatte i tiltak for enslige mindreårige flyktninger (base, oppfølgingsteam, bofellesskap osv.), ansatte i flyktningetjeneste og/eller NAV som har eller vil få ansvar for å følge opp enslige mindreårige flyktninger eller som samarbeider med tiltak om kvalifisering, ansatte i barnevern som har eller vil få ansvar for enslige mindreårige flyktninger. Vi ønsker også deltakelse fra rådgivere og/eller sosiallærere fra ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring (spesielt de med ansvar for ev. ungdomsgrupper). I tillegg er det aktuelt for enhet i kommunen med ansvar for bolig og virkemidler knyttet til bolig.

Tema for dagen:

  • Avvikling av tiltak – nye muligheter og gode løsninger
  • Skole og utdanning
  • Boligkarriere

Det faglige programmet starter kl 10:00 – dørene åpner kl 09:30

Ved spørsmål kontaktes Anne Berit Kvaal