Drammen: Frokostmøte om barnefamilier i kommunale boliger

Start: 27. februar 2018 09:00
Slutt: 27. februar 2018 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 20. februar 2018 15:00

Velkommen til det første frokostmøte etter nyttår! Vi presenterer blant annet hovedfunnene fra rapporten «Gjennomstrømning eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger". Foredragsholder er Kurt Elvegård  fra NTNU Samfunnsforskning. Vi får også et innlegg fra Tonje Hovland Berntsen i Skien kommune. Møtet er nå fulltegnet.

 

 

kommboliger
Illustrasjonsbilde

Trygge og gode oppvekstvilkår for barn er et hovedsatsingsområde for regjeringen. Det betyr bl.a. stabile og forutsigbare rammer rundt bosituasjonen for barnefamiliene. Og det betyr å disponere en god bolig i et godt bomiljø.


Mange vanskeligstilte barnefamilier bor i kommunale boliger. Dette kan være et godt tilbud for barnefamilier der de opplever en rimelig stabilitet rundt bosituasjonen og barna blir del i et godt bomiljø. Samtidig ønsker kommunen å kunne bruke de kommunale boligene til andre vanskeligstilte. For barnefamiliene kan tidsbegrensede kontrakter skape usikkerhet om fremtidig bosituasjon fordi kommunen ikke har noen strategi for å hjelpe familien videre i boligkarrieren. Et annet problem kan være dårlig kvalitet på den  kommunale boligen og et dårlig nærmiljø for barna.

Hvordan ser denne situasjonen ut for kommunen og barnefamiliene? Hvordan opplever familiene tidsbegrensede kontrakter og kommunenes oppfølging? 
NTNU har kartlagt boforholdene for barnefamilier i kommunale boliger, både fra barnefamilienes perspektiv og kommunens perspektiv. Resultatene er sammenstilt i rapporten «Gjennomstrømming eller bostabilitet? – Barnefamilier i kommunale boliger» som vil bli presentert på frokostmøtet. Forsker Kurt Elvegård vil trekke fram anbefalingene i rapporten med gode råd til hva kommunene kan gjøre. Skien er en av "case-kommunene" som vi også får et innlegg fra, ved Tonje Hovland Berntsen på Eiendomsavdelingen.