Drammen: Hvordan bruke våre nye digitale løsninger i det boligsosiale arbeidet?

Start: 24. mars 2020 09:00
Slutt: 24. mars 2020 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3, Grønland 53, Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 23. mars 2020 14:00

På frokostmøtet gir vi deg innføring i våre nye innovative tjenester og kurs som Husbanken har utarbeidet. Eksempelvis den boligsosiale monitoren og det digitale kurset «U-sving Loop».

Beate Lofseik fra Husbanken vil bl.a. presentere en boligsosial monitor som gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen på landsbasis og i alle kommunene. Husbanken har samlet viktig informasjon som gjør det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger.

Her finner du den boligsosiale monitoren 

Presentasjon av «U-sving Læringsløype» - et interaktivt digitalt kurs i lokal boligsosial innovasjon. Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors AS har samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge om utvikling av læringsinnholdet. Han vil demonstrere og orientere kort om bakgrunn, innhold og funksjonalitet.  

Dette kurset er bl.a. basert på erfaringer fra prosjektet «En U-sving til bedre bolig» i Larvik. For å få bakgrunnsinfo kan du lese om prosjektet i Larvik i Veiviseren.

Det blir satt av tid til diskusjon og spørsmål. Frokost serveres fra kl. 08:30.

Velkommen