Drammen: Fremtidens boliger - en inspirasjonskonferanse

Start: 30. mai 2018 10:00
Slutt: 30. mai 2018 15:00
Sted: Union scene i Drammen, Grønland 60
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 25. mai 2018 00:00

Husbanken, i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold og NAV hjelpemiddelsentralen inviterte 30. mai til inspirasjonskonferanse om fremtidens bolig i Drammen. Formålet var å se sammenheng mellom boligplanlegging og helse- og omsorgstjenesten i kommunen, for å anskaffe og tilrettelegge boliger for fremtiden. Her er foredragene.

Målgruppen for konferansen var kommunalsjefer, rådmenn, politisk ledelse, ledelsen i helse- og omsorgstjenesten, planleggere, ergoterapeuter, boligkonsulenter og andre som deltar i anskaffelser av boliger i Buskerud og Vestfold fylke. Over 90 personer deltok på konferansen

Fremtiden boliger - program 30 mai Union Scene

Her er foredragene:

Fremtidens boliger v/ adm. dir. i Husbanken Osmund Kaldheim 30-5-2018

Demografisk utvikling frem mot 2037 v/Kristina Waksvik, Nav Hjelpemiddelsentralen Buskerud

Eldres boligsituasjon 30 05 18 v/Hans Christian Sandlie, OsloMet - storbyuniversitetet

Bestem deg for hvordan du vil bo - før andre gjør det! To brukerundersøkelser i Kongsberg. Foredrag Drammen Ingrid Neumann

Veiviseren – «Alt på ett sted» v/Synnøve Seljeflot, Husbanken
Film: Brukermedvirkning se link: https://vimeo.com/250742089 -

20180530 - Ein framtidsretta bustad - universell utforming og bustadkvalitet v/Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Funksjonsattesten Fremtidens boliger v/Vegar Heide, Husbanken

Beste årgang - et godt alternativ til forebyggende hjemmebesøk   v/Gunnbjørg Furuset Sandefjord kommune

Presentasjon virkmidler fra FM - Nav Hjelpemiddelsentralen -HB v/Kristina Waksvik, Nav Hjelpemiddelsentralen
og Birgit C Huse, Husbanken